צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
שחרור הנכס משעבוד כנגד ערבות בנקאית עד לביצוע גרירת משכנתא
מכרתם את דירתכם וטרם רכשתם דירה חדשה?
 

מכרתם את דירתכם וטרם רכשתם דירה חדשה?

באפשרותכם להמציא לבנק ערבות בנקאית (מבנק זר) או התחייבות בין סניפית (מבנק הפועלים) לתקופה של 36 חודשים. על סמך הערבות/התחייבות יבטל הבנק את השעבוד המוטל על הדירה הנמכרת, וזאת עד לביצוע גרירת ההלוואה לנכס חדש שתרכשו, מה שיחסוך מכם את הצורך בסילוק ההלוואה.
הערבות /התחיבות תהיה בגובה יתרת החוב לבנק בתוספת  10% מהיתרה.
במהלך התקופה בה תשמש הערבות הבנקאית/ ההתחייבות הבין סניפית כבטוחה בהלוואה, תידרשו להמשיך ולשלם את תשלומי הלוואה כסדרם כולל פרמית ביטוח החיים (במידה וקיים ביטוח חיים באמצעות הפוליסה של הבנק).

                               
בנוסף לערבות / התחייבות, תידרשו להמציא מסמכים נוספים: חוזה מכירה, נסח טאבו / אישור זכויות במקרקעין .

עלות השירות בגין ביצוע הפעולה הינו בהתאם לתעריפון הבנק.
לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות ליועצי המשכנתאות שבסניפי בנק הפועלים

WPS1