צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
תשלומי המשכנתא השוטפים
 

כיצד לשנות את מועד החיוב החודשי של המשכנתא?

הלווה רשאי לפנות לבנק בבקשה לשנות  את מועד החיוב החודשי לתאריכים 1, 10 או 15 בכל חודש.
הבנק יאשר ללווים בכתב את ביצוע הבקשה.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2401*.
לביצוע השינוי וחתימה על הטפסים הרלוונטים יש לפנות ליועץ משכנתאות בסניף בנק הפועלים.
השירות כרוך בעמלה על פי תעריפון עמלות של הבנק.

 

כיצד ניתן לשנות את פרטי החשבון לחיוב בהוראת הקבע?

יש לפנות לסניף הבנק המסחרי בו מתנהל החשבון החדש ולבקש להקים הרשאה למוסד 812 (המוטב).


לבעלי חשבון בבנק הפועלים , ניתן גם להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט, ללא צורך בהגעה לסניף.


על בעלי החשבון לציין על גבי טופס הבקשה את פרטי החשבון החדש, לחתום על הטופס ולאשר את ההרשאה בסניף המסחרי בו מנוהל החשבון החדש.

 

יש לוודא שמספר תעודת הזהות של הלווה הראשי במשכנתא מופיעה בטופס.


לשם קבלת טופס הבקשה ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *2401 או להדפיס את הקובץ המצורף.

את הטופס החתום והמאושר יש לשלוח לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות ברחוב הנגב 11 ת.ד 36002 ת"א מיקוד 6136

 

טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

WPS2