צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
שחרור או הספת לווה - העברת זכויות במקרקעין
 

לאורך חיי ההלוואה נדרש לעיתים לעשות שינויים בהרכב הלווים בהלוואה, זאת לאור השינויים המתרחשים במהלך החיים, כגון:  גירושין, נישואין או פטירה.


בהלוואות זכאות השינוי יתבצע בכפוף לנוהלי משרד השיכון. בהלוואות מכספי הבנק השינוי יתבצע בהתאם לנוהלי הבנק.

להלן המסמכים העיקריים שתידרשו להמציא (על פי המקרה):

  • נישואין - תעודת נישואין, תצהיר של הבעלים בנכס על העברת זכויות מלאה/ חלקית של הנכס.
  • גירושין - תעודת גירושין, הסכם גירושין מאושר על ידי בית המשפט.
  • פטירה - תעודת פטירה,  צו ירושה/ צו קיום צוואה.
  • אישורי הכנסות
  • תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים
  • נסח טאבו / אישור זכויות במקרקעין.


פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפי בנק הפועלים.
עלות השירות בגין ביצוע הפעולה הינה בהתאם לתעריפון הבנק.

WPS1