מידע על קופות גמל וקרנות השתלמות

לידיעתך, ניתן לשוב ולצפות בנתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות באתר הבנק. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות אינן בבעלות הבנק ואינן מנוהלות על ידי הבנק. המידע על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מוצג על ידי הבנק כשירות בלבד ורק בעבור קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שהרשו לבנק להציג את המידע בשמן. אין בהצגת המידע משום ייעוץ או המלצה.


מידע בנושא קופות גמל וקרנות השתלמות נוספות ניתן לראות באתרי החברות המנהלות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. לנוחותך, להלן פרטי ההתקשרות של החברות המנהלות:

 
שם החברה המנהלת טלפון החברה המנהלת כתובת החברה המנהלת 

ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 03-5756091

ז'בוטינסקי 33, ר"ג

קופת גמל לעובדי אל על נתיבי אוויר לישראל, אגודה שיתופית בע"מ

09-9716299 ת.ד 41 נתב"ג, לוד 7015001

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ 

 03-6868000

אחד העם 9 ,מגדל שלום ת"א קומה 16 (מבואה מזרחית). מיקוד: 6525101

מנורה מבטחים גמל ופנסיה בע"מ (קופות מבטיחות תשואה) 

 03-7552413

ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, ר"ג

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

 03-7968774

אחד העם 14, תל-אביב

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

 03-6921253

ארלוזורוב 93, ת"א

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ 

 03-6868000

אחד העם 9, מגדל שלום ת"א קומה 16 (מבואה מזרחית) מיקוד:6525101

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 03-6921331

משרד רו"ח סווירי ושות' עבור ק"ה משפטנים ז'בוטינסקי 5, בנין אבגד 5252006

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ 

03-6958255

ארלוזורוב 93, ת"א

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ 

 02-6556955

כנפי נשרים 22, ירושלים

קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ

04-8512222/1 רחוב ביאליק 3 חיפה מיקוד 33212112 ת.ד 4630

 

 

 

WPS1