מידע על קופות גמל וקרנות השתלמות

לנוחותך, להלן פרטי ההתקשרות של החברות המנהלות:

 
שם החברה המנהלת טלפון החברה המנהלת כתובת החברה המנהלת 

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

03-7968774

אחד העם 14, תל-אביב

ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 03-5756091

ז'בוטינסקי 33, ר"ג

קופת גמל לעובדי אל על נתיבי אוויר לישראל, אגודה שיתופית בע"מ

09-9716299 ת.ד 41 נתב"ג, לוד 7015001

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ 

 03-6868000

אחד העם 9 ,מגדל שלום ת"א קומה 16 (מבואה מזרחית). מיקוד: 6525101

מנורה מבטחים גמל ופנסיה בע"מ (קופות מבטיחות תשואה)

 *2000

ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, ר"ג

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

 03-6921253

ארלוזורוב 93, ת"א

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ 

 03-6868000

אחד העם 9, מגדל שלום ת"א קומה 16 (מבואה מזרחית) מיקוד:6525101

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 03-6921331

משרד רו"ח סווירי ושות' עבור ק"ה משפטנים ז'בוטינסקי 5, בנין אבגד 5252006

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ 

03-6958255

ארלוזורוב 93, ת"א

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 02-6556955

כנפי נשרים 22, ירושלים

קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ

04-8512222/1 רחוב ביאליק 3 חיפה מיקוד 33212112 ת.ד 4630

 

 

 

WPS2