צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
בוחרים משכנתא נכון 
חופש מהמשכנתא
זקוקים לחופש מהמשכנתא?
 

זקוקים לחופשה כדי לנוח קצת? תוכלו ליהנות מאחת מהחופשות הבאות במשכנתא:      

 

חופשת לידה מהמשכנתא
מזל טוב! נולד לכם בן/בת במהלך תקופת ההלוואה?מגיעה לכם חופשה של 3 חודשים רצופים מתשלום המשכנתא
לוקחים משכנתא? מתכננים להרחיב את המשפחה? זה הזמן ל"חופשת לידה" – תוכנית משכנתא המתאימה בדיוק לצרכים המשתנים שלכם במהלך חיי ההלוואה.
מהי חופשת לידה? כשמה כן היא חופשה של 3 חודשים רצופים מתשלום המשכנתא, עם הולדת  תינוק חדש למשפחה .  
לווים שבמהלך תקופת ההלוואה יוולד להם בן או בת (במזל טוב) יוכלו לבקש בתוך 6 חודשים מיום הלידה דחייה של 3 חודשים רצופים מתשלומי המשכנתא ובסה"כ 3 דחיות במהלך כל תקופת ההלוואה (עד 9 חודשי חופש).
בחודשי הדחיה, לא ישולם התשלום החודשי. הרכב הריבית בתשלום הנדחה של שלושת החודשים יתווסף ליתרת קרן ההלואה הבלתי מסולקת . תקופת ההלוואה שנותרה תוארך ב-3 חודשים בגין כל חופשת לידה שתאושר.

הצטרפות מותנית בבדיקת הבנק ואישורו, והינה בהתאם לתנאי התוכנית . פרטים מלאים אודות התוכנית ותנאיה תוכלו לקבל מיועצי המשכנתאות של הבנק ובמסמכי ההלוואה של הבנק.
למימוש התוכנית ניתן לפנות בדרכים הבאות:
1. באמצעות פניה למוקד שירות לקוחות טלפוני של הבנק – אם חתמת על חוברת פתיחת חשבון בבנק ובחרת על פיה  לקבל שירותים טלפוניים ישירים, תוכל לפנות באמצעות מוקד שירות לקוחות של בנק הפועלים בע"מ, באמצעות מס' הטלפון 2401*. בפנייה יש לציין כי היא בקשר לתוכנית "חופשת לידה".
2. באמצעות פניה לסניף –תוכל לפנות לסניף ולמסור הודעה בכתב על רצונך לדחות התשלום על פי תוכנית :"חופשת לידה" .

 

חודש חופש מהמשכנתא
רוצים "חודש חופש" מהמשכנתא? תוכלו לבקש פעם בשנה , חודש חופש מתשלום המשכנתא.

בכל שנה תוכלו לבחור חודש אחד בו לא תשלמו את החזר המשכנתא, ובכך תוארך תקופת ההלוואה בחודש אחד בכל פעם שתופעל התוכנית.
פתרון זה מתאים למשל לחודשים בהם חלים אירועים מיוחדים כמו יציאה לחופשה בחו"ל,הוצאות קייטנות , אירועים משפחתיים, שיפוץ בית, לידת ילד  וכד' .
על פי תנאי התוכנית תוכלו אחת לשנה קלנדרית לבקש את דחיית תשלומי ההלוואה לחודש אחד.
בחודש הנדחה לא ישולם התשלום החודשי. הרכב הריבית של התשלום הנדחה יתווסף ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת.  תקופת ההלוואה שנותרה תוארך בחודש נוסף בגין כל דחייה שתאושר.

 

הצטרפות מותנית בבדיקת הבנק, בהתאם לתנאי התוכנית . פרטים מלאים לגבי התוכנית ותנאיה תוכלו לקבל מיועצי המשכנתאות של הבנק  וכן לעיין במסמכי ההלוואה הרלוונטיים לתוכנית .
למימוש התוכנית  ניתן לפנות בדרכים הבאות:
1. באמצעות פניה למוקד שירות לקוחות טלפוני של הבנק – אם חתמת על חוברת פתיחת חשבון בבנק ובחרת על פיה  לקבל שירותים טלפוניים ישירים, תוכל לפנות באמצעות מוקד שירות לקוחות של בנק הפועלים בע"מ, באמצעות מס' הטלפון 2401*. בפנייה יש לציין כי היא בקשר לתוכנית "חופשת לידה".
2. באמצעות פניה לסניף –תוכל לפנות לסניף ולמסור הודעה בכתב על רצונך  לדחות התשלום על פי תוכנית :"חודש חופש" .* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

WPS2