קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

קשרי משקיעים בבנק הפועלים

מחלקת קשרי משקיעים מרכזת את פעילות ההסברה של הבנק מול בעלי המניות, אנליסטים בשוק ההון ומול משקיעים מוסדיים פוטנציאליים בארץ ובחו"ל.

המחלקה מספקת מידע עדכני על התוצאות העסקיות של הבנק ומהווה ערוץ קשר בין הנהלת הבנק לשוק ההון.


מידע נוסף:

ניתן לפנות לתמר קובלנץ, מנהלת מחלקת קשרי משקיעים בכתובת: investor.relations@poalim.co.il