נכתב ע"י jad_anker בה', 10/24/2019 - 19:33
component

דרישות מערכת לגלישה באתר

לפניכם טבלה המציגה את מידת ההתאמה של המחשב שלכם לגלישה באתר הבנק.
בטבלה מופיעים הרכיבים העיקריים הדרושים על מנת ליהנות מחווית הגלישה הטובה ביותר, כאשר לצד כל רכיב, מופיע הסטטוס שלו במחשב שלכם.
אם הסטטוס של רכיב מסוים מסומן  ב-X,  ניתן לקבל מידע נוסף לגביו בלחיצה על הקישור הרלוונטי שבעמודת ההנחיות.

רכיב מצב קיים דרישת האתר Status

נושא זה מותאם לדרישות האתר

נושא זה אינו מותאם לדרישות האתר. ניתן לקבל מידע נוסף תחת העמודה "הנחיות"