חדש בבנק הפועלים: ניתן להגיש באתר הבנק בקשה להארכת ערבות בנקאית, בקלות ובנוחות!

חדש בבנק הפועלים: ניתן להגיש באתר הבנק בקשה להארכת ערבות בנקאית, בקלות ובנוחות!

הארכת ערבות בנקאית

הארכת ערבות בנקאית

מה חשוב לדעת?

בקשה להארכת תוקף ערבות בנקאית
באתר הבנק אפשר להגיש בקשה להארכת תוקף ערבות בנקאית בשקלים חדשים גם אם אינכם מנהלים חשבון בבנק, באמצעות הזנת פרטיה כפי שמופיעים על גבי כתב הערבות הבנקאית.
יש לוודא כי נותרו 21 ימי עסקים לפחות לסיום תוקפה
יש לוודא כי נותרו 21 ימי עסקים לפחות לסיום תוקפה, כמפורט בכתב הערבות הבנקאית, בכל מקרה אחר ניתן לפנות לסניף שפרטיו מופיעים על כתב הערבות הבנקאית.
בקשה לחילוט הערבות הבנקאית
בקשה לחילוט הערבות הבנקאית (דרישת תשלום), או בקשה לשינוים אחרים בתנאיה ניתן להגיש בהתאם לתנאים המפורטים בכתב הערבות הבנקאית בלבד, אך לא באמצעות אתר הבנק.
פרטי הערבות הבנקאית
לצורך הגשת בקשה להארכת תוקף הערבות הבנקאית יש למלא את הפרטים הבאים ולאשר את תנאי השירות המופיעים בהמשך
טופס ערבות בנקאית לדוגמא
שימו לב, יש להזין בשני השדות הראשונים את מס' הערבות המלא כפי שמופיע ע"ג טופס הערבות ובטופס לדוגמא
הספרות מימין לקו הנטוי

/

הספרות משמאל לקו הנטוי
להזכירכם – ניתן להגיש בקשה להארכת תוקף ערבות בנקאית באמצעות אתר הבנק רק אם נותרו 21 ימי עסקים לפחות עד למועד תום התוקף שלה כמפורט בכתב הערבות הבנקאית
פרטים ליצירת קשר
חשוב לוודא שהזנת את כל הפרטים בצורה מדויקת, (יתכן שנצטרך לעשות בהם שימוש) 
יש להזין מס' טלפון מלא ללא מקף
יש להזין מס' טלפון מלא ללא מקף
כתובת למשלוח דואר
טרם שליחת הבקשה לבנק יש לקרוא את התנאים המשפטיים