Poalim Wonder  
אפליקציית ההטבות
של בנק הפועלים

Poalim Wonder
 אפליקציית ההטבות 
של בנק הפועלים


 

 

הצטרפתם לוונדר? קבלו מאתנו 25 נקודות מתנה ככה בשביל הכיף
ותוכלו לממש ממגוון הטבות הכי אהובות 

לדוגמא- 

WOLT
שובר בשווי 100 ₪ תמורת 79.00 ₪ + 25 נקודות
LOVE GIFT CARD
שובר בשווי 150 ₪ תמורת 109.00 ₪ + 25 נקודות
DREAM CARD
שובר בשווי 150 ₪ תמורת 109.00 ₪ + 25 נקודות
רשת פלאנט
זוג כרטיסים לסרט לכל ימות השבוע תמורת 45.00 ₪ + 25 נקודות
סינמה סיטי
זוג כרטיסים לסרט לכל ימות השבוע תמורת 45.00 ₪ + 25 נקודות
rebar: משקה M
משקה M תמורת 10.00 ₪ + 25 נקודות
מקדונלד'ס: ארוחת ילדים
ארוחת ילדים תמורת 15.00 ₪ + 25 נקודות
הטבות חמות שכדאי להכיר
קרפור, יינות ביתן, מגה בעיר, ביתן מרקט ושוק מהדרין
שובר בשווי 300 ₪ תמורת 259 ש"ח + 40 נקודות
GOOD PHARM
שובר בשווי 100 ₪ תמורת 70.00 ₪ + 50 נקודות
התו המלא מבית רמי לוי
תו קניה בשווי 400 ₪ תמורת 349.00 ₪ + 40 נקודות
רשת Be
שובר בשווי 150 ₪ תמורת 125.00 ₪ + 50 נקודות

איך צוברים נקודות דרך פעולות דיגיטליות?

הצבירה מתייחסת לפעולה הראשונה שבוצעה ביחס לכלל החשבונות המשתתפים

הזמנת מט"ח בטרמינל דרך פועלים באינטרנט
(פעולה ראשונה בכל חודש קלנדרי)

הפקדת צ'ק באתר או באפליקציית הבנק
(פעולה ראשונה בכל חצי שנה)

הזמנת כרטיס אשראי בנקאי משתתף

שימוש ראשון (חד פעמי) בכרטיס אשראי

המרת ש"ח למט"ח
(פעולה ראשונה בכל חודש קלנדרי)

המרת מט"ח לש"ח או מט"ח
(פעולה ראשונה בכל חודש קלנדרי)

על המועדון

פועלים וונדר היא תכנית מועדון הטבות חדשה ללקוחות הבנק.
התוכנית מיועדת ללקוחות המנהלים חשבון של יחיד, מחזיקים כרטיס אשראי משתתף כהגדרתו בתקנון התכנית, ומצורפים לערוץ השירות "פועלים באינטרנט".  
התכנית מחליפה את תכניות ההטבות המוצעות כיום ללקוחות הבנק על ידי חברות כרטיסי האשראי ותכלול עשרות הטבות בתחומי צרכנות, פנאי, תרבות, קולינריה ותיירות.
ניתן למצוא את כל ה- wonder שלה באפליקציה ייעודית אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות.
כדי לחזק את הקשר עם לקוחותיו, החליט הבנק להשיק תכנית נאמנות לכלל לקוחותיו בעלי כרטיס אשראי בנקאי המשתתף בתוכנית, המנהלים חשבון של יחיד, להבדיל מתאגיד. זאת, ללא קשר לזהות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת את הכרטיס

 
מועדון ההטבות ללקוחות הבנק כולל הצעות שונות למוצרים ושירותים המועמדים בהטבה על ידי בתי העסק המשתתפים בתוכנית.
הצירוף אינו אוטומטי אלא מצריך בקשה של הלקוח להצטרפות. כל לקוח הבנק שהוא בעלים בחשבון יחיד (להבדיל מתאגיד) והוא בעל כרטיס בנקאי המשתתף בתוכנית ומצורף לערוץ השירות "פועלים באינטרנט"  יכול להוריד את אפליקצית פועלים וונדר, להצטרף לתוכנית, וליהנות מהתוכנית וההטבות הכלולות בה.
ההצטרפות אינה עולה כסף.
 
ניתן להצטרף למועדון עם כרטיסים בנקאיים שהונפקו על ידי בנק הפועלים ומופיע עליהם שם הלקוח, מהסוגים המפורטים בתקנון.
צבירת הנקודות תיפסק באופן אוטומטי בכל נקודת זמן שבה הלקוח אינו מחזיק כרטיס אשראי פעיל, בהתאם להגדרתו בתקנון.
 
 • תוכנית ההטבות של ישראכרט, ללקוחות בנק הפועלים, תקפה עד ליום 31.12.21 בהתאם לתקנון התוכנית ולאחריה, היא תסתיים. 
   
 • תוכנית ההטבות של פרימיום אקספרס בע"מ, ללקוחות בנק הפועלים, תמשיך לעמוד לרשות לקוחות בנק הפועלים, בהתאם לתקנון התוכנית ויתר תנאיה. לקוח המצורף לתוכנית ההטבות של פרימיום אקספרס בע"מ, יוכל להצטרף גם לתוכנית ההטבות פועלים WONDER, בכפוף לתנאי שתי התוכניות.
   
 • תוכניות ההטבות של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, ומקס איט פיננסים בע"מ, הניתנות ללקוחות בנק הפועלים, יסתיימו במועד שלגביו תינתן הודעה ללקוחות. 
כרטיס האשראי FLYCARD  אינו משתתף בתוכנית ההטבות פועלים  WONDER.
תוכנית ההטבות המועמדת לכרטיס על ידי חברת כרטיסי האשראי, תמשיך לעמוד לרשות הלקוח בהתאם לתקנון תוכנית ההטבות של FLYCARD  ויתר תנאיה.
ניתן להנות גם מהטבות אמריקן אקספרס וגם מתוכנית הנאמנות של הבנק, בכפוף לתנאי שתי התוכניות.
השקת תכנית ההטבות Poalim Wonder אינה משנה את תכנית ההטבות של כרטיס אמריקן אקספרס המועמדת ללקוחות הבנק

 
צבירת הנקודות מתבצעת בכל חודש על פי תעודת הזהות של הלקוח ולוקחת  בחשבון את כלל כרטיסי האשראי הבנקאיים הזכאים להשתתף בתכנית, אשר משויכים לחשבון העו"ש. 

יש שתי דרכים לצבור נקודות:
 1. ביצוע רכישות בכרטיס אשראי
  • ברכישות בסכום מצטבר של עד 1,999 ש״ח לא מתקיימת צבירת נקודות.
  • ברכישות בסכום מצטבר של 2,000 ש"ח ועד 6,999 ש"ח בחודש קלנדרי, מקבלים 1 נקודה על כל 400 ש״ח, החל מהשקל הראשון.
  • ברכישות בסכום מצטבר של 7,000 ש"ח ועד 25,000 ש"ח בחודש קלנדרי, מתקיימת צבירה כפולה החל מהשקל הראשון. כלומר, מקבלים 1 נקודה על כל 200 ש״ח, עד לסכום מרבי של 25,000 ש״ח בחודש.
  • לדוגמה, עבור חיובים בסך 6,000 ש"ח לחודש מקבלים 15 נקודות (6,000 לחלק ל-400) ועבור חיובים בסך 8,000 ש"ח לחודש מקבלים 40 נקודות (4,000 לחלק ל-200).
    
 2. ביצוע פעולות דיגיטליות נבחרות. צבירת נקודות באמצעות ביצוע פעולות דיגיטליות אינה תלויה בהיקף הרכישות בכרטיס האשראי. 
  • לגבי פעולות מסוימות, הצבירה באמצעות ביצוע פעולות דיגיטליות מתאפשרת באופן חד פעמי בלבד, ולגבי פעולות אחרות, היא מתאפשרת פעם אחת מדי תקופה שהוגדרה ובאופן שהוגדר. 
  • הפעולות הדיגיטליות הרלוונטיות ותנאי הצבירה מפורטים בתקנון התכנית.
צבירת הנקודות מתבצעת לפי חודש קלנדרי, למשל מיום 1 במרץ 2021 עד יום 31 במרץ 2021, ולא לפי התקופה שבין שני מועדי חיוב חודשי בכרטיס.
חשוב לדעת שלא כל החיובים בכרטיס באים בחשבון לצורך חישוב הצבירה. כך למשל, לא נצברות נקודות עבור העברת כסף באפליקציית bit. בנוסף, זיכויים שיתקבלו לכרטיס יפחיתו מסכומי החיובים שיובאו בחשבון בצבירת הנקודות.
מידע נוסף בנושא אופן חישוב הנקודות ותנאי הצבירה מופיע בתקנון התוכנית.
חישוב צבירת הנקודות נעשה ביחס לכל חודש קלנדרי, החל מה-1 ועד סוף אותו החודש. 
הנקודות שנצברו עבור חודש מסוים, יינתנו ללקוח ב-5 בחודש שלאחריו (בתנאי שה-5 לחודש הוא יום עסקים בנקאי. אם לא, הן יינתנו ביום העסקים הבנקאי הבא).
כך למשל, נקודות שנצברו עבור חודש פברואר יהיו זמינות לשימוש החל מ-5 במרץ.
ניתן לקבל נקודות על ביצוע פעולות כמו הפקדת צ׳ק באפליקציה, המרת מט״ח, הזמנת כרטיס בנקאי ופעולות רבות נוספות. 
חישוב צבירת הנקודות נעשה ביחס לכל חודש קלנדרי, החל מה-1 ועד סוף אותו החודש. 
הנקודות שנצברו עבור חודש מסוים, יינתנו ללקוח ב-5 בחודש שלאחריו (בתנאי שה-5 לחודש הוא יום עסקים. אם לא, הן יינתנו ביום העסקים הבא).
כך למשל, נקודות שנצברו עבור חודש ינואר יהיו זמינות לשימוש החל מ-5 בפברואר.

הצטרפתם לוונדר? עמוס מחכה לכם עם הסבר קצר על איך כל הכיף הזה עובד  

איך יוצרים איתנו קשר?

המוקד שלנו זמין בטלפון 8339* בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 
ובימי ו' וערבי חג בין השעות 8:30-13:00


תקנון ותנאי שימוש


חשוב לדעת

 • למחזיקים בכרטיס אשראי משתתף של בנק הפועלים ומצורפים ל"פועלים באינטרנט". בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש באפליקציית Poalim Wonder. הזמנת שירותי הלינה בחו"ל תתבצע באתר Arbitrip שבבעלות ובאחריות אריגאטו טכנולוגיות תיירות מתקדמות בע"מ בלבד. הבנק אינו אחראי לשימוש ו/או לרכישות באתר, למוצריו ו/או לשירותיו הכפופים לתנאי השימוש המפורטים באתר. ההנחה מתייחסת ל-92% מההטבות המוצעות באתר. בהשוואה לאתרים המובילים בעולם. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ.
 • הנפקת הכרטיס כפופה לאישור הבנק על פי שיקול דעתו ובכפוף לתנאי הבנק ולתנאי הסכם כרטיס החיוב.
 • אתר Arbitrip הוא אתר חיצוני השייך לאריגאטו טכנולוגיות תיירות מתקדמות בע"מ. הבנק אינו מנהל את האתר ואינו אחראי על הרכישות בו ו/או השימוש בו, במוצריו ובשירותיו. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ההנחה מתייחסת ל-92% מההצעות באתר ארביטריפ.
 • הרכישה באתר טוסטוס באחריות טוסטוס תיירות בע"מ בלבד ומותנית בהצטרפות למועדון טוסטוס. הבנק אינו אחראי לשימוש ו/או לרכישות באתר, למוצריו ו/או לשירותיו הכפופים לתנאי השימוש המפורטים באתר. ההצעות  החל מ-100$ ובטווח זמן של 48 שעות טרם מועד הטיסה.