'חיסכון לכל ילד' בבנק הפועלים
6 תוכניות חיסכון המציעות השקעה סולידית ובטוחה
כלים דיגיטליים למעקב נוח אחר מוצרי החיסכון השונים
תוכניות חיסכון עם אפשרות החלפת מסלול

מבטיחים עתיד לילדינו

כהורים, אנו רוצים להבטיח לילדינו עתיד שבו יוכלו לממן לעצמם השכלה גבוהה, לפתוח עסק, לקנות רכב ועוד.
תוכנית "חיסכון לכל ילד" נועדה לעזור לילדינו להשיג מטרות אלה ולהגשים כל חלום אחר שירצו.


מהי בעצם תוכנית "חיסכון לכל ילד"?

התוכנית "חיסכון לכל ילד" נכנסה לתוקף בינואר 2017, ובמסגרתה מפקיד המוסד לביטוח לאומי מדי חודש סכום של 50 ₪ לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים, עד הגיעו לגיל 18. הכספים מועברים לתוכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל שנפתחה על שם הילד, כאשר הבחירה היכן ייחסכו הכספים ובאיזה מסלול, מתבצעת באתר הביטוח הלאומי ע"י ההורים. סכום החיסכון החודשי וגובה המענקים מתעדכנים מדי שנה בעקבות השינויים במדד המחירים לצרכן.


אנו מציעים 6 תוכניות חיסכון ייעודיות לתקופות שונות, בתנאים משתנים:

שאלות נפוצות

הורים שיבחרו בכך, יוכלו להפקיד מדי חודש לתוכנית החיסכון סכום נוסף של 50 ₪, שישולם מתוך קצבת הילדים, ובכך להכפיל את סך הכספים המצטברים בחיסכון.
כל שינוי, הוספה או ביטול של סכום ההפקדה הנוסף יתבצע ישירות מול המוסד לביטוח לאומי וייושם בחודש העוקב.
בחירה בבנק הפועלים תייצר עבורכם השקעה סולידית, שתעניק לכם ביטחון בכך שכספי החיסכון לעתיד ילדיכם יישמרו.
לא. ניתן לפתוח את תוכנית החיסכון רק באתר הביטוח הלאומי.
המוסד לביטוח לאומי קבע משך זמן של כחצי שנה לבחירת המוסד הפיננסי בו יתנהל החיסכון ומסלול החיסכון. אם ההורים לא יבצעו את הבחירה תוך פרק זמן זה, תיכנס לתוקף ברירת המחדל ותיפתח עבור הילד קופת גמל.
אולם, ישנם שלושה מקרים בהם בהעדר החלטה של ההורים, תיפתח לילד תוכנית חיסכון בנקאית:
  • במקרה שנבחרה תוכנית חיסכון בנקאית לילד ראשון, תיפתח תוכנית חיסכון בנקאית גם לילד השני.
  • במקרה שהילד הוא עולה חדש.
  • במקרה של פתיחת זכאות לקבלת קיצבה בביטוח לאומי לילד שגילו מעל 15.
לקוחות בנק הפועלים נהנים משירותים דיגיטליים מתקדמים המרכזים עבורם את כל מוצרי החיסכון של ילדיהם בבנק, ומאפשרים ניהול ומעקב בצורה נוחה ופשוטה במקום אחד. בנוסף, מקבלים ההורים אחת לשנה דיוור אודות החיסכון.
לקוחות חדשים שהצטרפו לתוכנית "חיסכון לכל ילד" ואין להם חשבון בבנק הפועלים, מקבלים בדואר קוד משתמש וסיסמה לאתר הבנק. באתר הם יוכלו להתעדכן אודות "חיסכון לכל ילד" בלבד.
כמו כן ניתן לקבל מידע בכל אחד מסניפי בנק הפועלים.
כן. אם בחרת מראש הפקדה בתוכנית חיסכון עם אפשרות החלפת מסלול, ניתן לשנות את מסלול החיסכון אחת ל-5 שנים. קיימות 3 תוכניות חיסכון עם אפשרות החלפת מסלול בריבית קבועה/ משתנה וצמודת מדד.
בגיל 18 מסתיימות ההפקדות החודשיות בחיסכון והכספים עוברים למסלול המשך. קיימים מספר מסלולי המשך בריבית קבועה/משתנה וצמוד מדד, ולתקופות של חודש/עד שנה/עד שנתיים/עד 3 שנים (עד גיל 21).
הבחירה הראשונה של מסלול ההמשך, תתבצע על ידי ההורה טרם הגיעו של החוסך לגיל 18. לאחר מכן החוסך יוכל לשנות את הבחירה ללא אישור הורה. החלפת מסלול מצריכה הודעה של 3 ימים לפחות טרם מועד התחנה.
יש להגיע לסניף עם תעודת זהות לביצוע הפעולה.
בעת הבחירה במסלול ההמשך, תוצג לך הערכה של הריבית הידועה באותו היום לעסקה מסוג זה. אולם בפועל, תיקבע הריבית ביום החלפת המסלול. אנו נשלח לך הודעה על תנאי התכנית החדשה.
אם לא נמסרה הוראה על ידי ההורה/הילד לבחירת מסלול המשך/החלפת מסלול, החיסכון יעבור למסלול ריבית קבועה לתקופת חיסכון של חודש, שיתחדש עד לגיל 21.
 
ילדים שנולדו לפני 1.01.17 זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק בסכום של 500 ₪ בהגיעם לגיל 18.
ילדים שנולדו אחרי 1.01.17 זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק בסכום של 250 ₪ בהגיעם לגיל 3 ומענק נוסף בסכום של 250 ₪ בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים).
חוסך שלא משך כספים מהחיסכון לפני גיל 21 (או שביצע משיכות עקב מצב רפואי בלבד), יקבל מענק בסכום של 500 ₪ בגיל 21. 
כלל המענקים פטורים ממס, אולם הריבית הנצברת בגין המענק חייבת במס.
בגיל 18 יקבל הילד מענק בסך 500 ₪ מהביטוח הלאומי, ויוכל למשוך את כספי החיסכון בכפוף לכך שההורה שמקבל את הקצבה, אישר בחתימתו את המשיכה. כל עוד הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, הם ימשיכו לצבור ריבית.
בגיל 21 מסתיימת תוכנית החיסכון. בהגיעו לגיל זה, יקבל הילד מהביטוח הלאומי מענק נוסף בסך של 500 ₪, ויהיה זכאי למשוך לבדו את כל יתרת התוכנית.

חשוב לדעת: על תוכנית חיסכון שלא נמשכה בגיל 21, יחולו כללי פיקדון ללא תנועה, והכספים שבה יושקעו מחדש בהתאם לכללים אלה.
 
ככלל, משיכה אפשרית מגיל 18 בלבד ואחרי קבלת המענק בכל סניף של בנק הפועלים. רק במקרים חריגים של מחלה/מוות, מתאפשרת משיכה מוקדמת באישור הביטוח הלאומי.

בגילאי 18 – 21 נדרשת נוכחות של החוסך וההורה האפוטרופוס.
כמו כן יש להציג ת.ז של החוסך ושל ההורה, ולחתום על טופס בקשה למשיכת החיסכון (ניתן למצוא את הטופס באתר הביטוח הלאומי או לקבל אותו בעת המשיכה בבנק).
אם החשבון אינו מתנהל בבנק הפועלים, יש לספק המחאה או אישור ניהול חשבון, המציגים את פרטי החשבון אליו מבקשים להעביר את כספי החיסכון.

בגיל 21 מספיקה נוכחות של החוסך בלבד.
יש להציג תעודת זהות ולחתום על טופס בקשה למשיכת החיסכון (ניתן למצוא את הטופס באתר הביטוח הלאומי או לקבל אותו בעת המשיכה בבנק).
אם החשבון אינו מתנהל בבנק הפועלים, יש לספק המחאה או אישור ניהול חשבון, המציגים את פרטי החשבון אליו מבקשים להעביר את כספי החיסכון.