פועלים למען הקהילה

פועלים למען הקהילה


בנק הפועלים מחויב מזה שנים, לצד פעילותו העסקית, לקידום החברה והקהילה בישראל ופועל לצמצום פערים ולסיוע לחוליות החלשות בחברה.

מתוך תפיסה זו, "פועלים בקהילה" מתמקדת במאות מיזמים שמחזקים את התעסוקה, ההשכלה והחוסן הכלכלי ומצמצמים פערים בקרב מאות אלפי אנשים ילדים ונוער מכל חלקי הארץ.

עשייה ענפה זו, מתבטאת ביצירת שותפויות עם עמותות וארגונים חברתיים, גופי ציבור וממשל ובאה לידי ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות, בתרומות "שוות כסף", במימון וביצוע סדנאות של המרכז לצמיחה פיננסית ובפעילות התנדבותית ענפה של עובדי הבנק ומנהליו. 
יחד אנו יוצרים אימפקט שמשנה מציאות למעגלים רחבים בחברה בישראל.

תרומת פועלים בקהילה מתמקדת במאות מיזמים שמחזקים את התעסוקה והחוסן הכלכלי בקרב מאות אלפי נשים, גברים וילדים, מכל המגזרים ובכל חלקי הארץ. באמצעות יצירת שותפויות עם עמותות וארגונים ציבוריים, מתעצמת ההשקעה בצמצום הפערים בישראל וביצירת אימפקט שמשנה מציאות.
התרומה באה לידי ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות, בתרומות "שוות כסף", במימון וביצוע הרצאות וסדנאות של המרכז לצמיחה פיננסית למוטבי התוכניות הנתמכות, וכמובן בפעילות התנדבותית ענפה של עובדי הבנק ומנהליו.