פועלים לקידום מטרות חברתיות והעצמת הקהילה

מעורבות פעילה בחברה מהווה נדבך משמעותי בחזון הבנק, הרואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה שבה הוא פועל.

מתוך תפיסה זו, לצד קידום המובילות העסקית, פועל הבנק לקידום מטרות חברתיות בתחומי חיים מגוונים ולהעצמת הקהילה.
בנק הפועלים הוא התורם הגדול ביותר במשק הישראלי.
ב-5 השנים האחרונות עמדה התרומה המצטברת של הבנק (ללא תרומת חברות בנות) על 193 מ' ₪.

בפעילותנו למען החברה והקהילה בישראל בחרנו לקדם מספר תחומים:

נגישות והעצמת אנשים עם מוגבלות

אנו מאמינים כי החברה הישראלית בכללותה יוצאת נשכרת ממיצוי הפוטנציאל האישי של אנשים עם מוגבלות ולכן רואים בשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה יעד ראשון במעלה בחשיבותו, בדגש על מתן שירות שוויוני ויצירת הזדמנויות תעסוקה. מתוך תפיסה זו אנו מקדמים הטמעת תוכניות נגישות בעסקים ומשקיעים במגוון רחב של עמותות וארגונים חברתיים כגון "נגישות ישראל", ״בית איזי שפירא״ ו״עמותת אתגרים", הפועלים למען אנשים עם מוגבלות.
158,000 אנשים עם מוגבלות קיבלו סיוע מעמותות ומארגונים חברתיים כתוצאה , ישירה מתרומת הבנק.

חינוך פיננסי 

במסגרת מחויבותו לקידום החירות הפיננסית של הציבור בישראל, משקיע הבנק בתחום החינוך הפיננסי ופועל להקניית ידע וכלים לשיפור ההתנהלות הפיננסית ויצירת עצמאות כלכלית. זאת מתוך אמונה שפעילות בתחום זה תוביל לצמיחה כלכלית ושגשוג עתידי של החברה.
ההשקעה בתחום זה מתבצעת בעיקר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. מיזמים לדוגמא: 
- 4,000 תלמידי חטיבה עליונה ברשת אורט השתתפו בתוכנית לימודים בת 15 שעות, שמטרתה להקנות לבני נוער ידע בכלכלה וכלים להתנהלות פיננסית נכונה.
- כ- 8,000 ילדים מעשרות ישובים בפריפריה השתתפו בקייטנות "דן חסכן" במהלך חופשת הקיץ ונהנו מפעילויות חווייתיות לצד היכרות עם מושגי יסוד בכלכלה והתנהלות פיננסית נכונה. 
- "פועלים להצלחה", קרן מלגות ייחודית שהשיק הבנק בתחילת 2018, שבמסגרתה הוענקו לסטודנטים מהפריפריה 70 מלגות לימודים. סטודנטים אלה יפעלו להקניית ידע וכלים להתנהלות פיננסית נכונה בקרב  אלפי תלמידים בישראל.  
- תמיכת הבנק בתוכניות מלגה רבות לסטודנטים ישראלים מכל המגזרים, כגון מלגות לסטודנטים במכללת ספיר, מלגות הצטיינות ללוחמים יוצאי יחידות מיוחדות, מלגות לציבור הערבי בשיתוף עם אמניניא ועוד.

אוריינות דיגיטלית

הקדמה הטכנולוגית והקצב המהיר של כניסת הדיגיטל לכל תחומי החיים אמנם מהווים הזדמנות לצמיחה אישית, להפגת בדידות ולמחוברות כמו גם לנוחות וחיסכון, אולם מנגד, ריבוי האפשרויות והמידע עלולים להרתיע את האוכלוסייה הוותיקה המבקשת להיכנס אל העולם הדיגיטלי.
מתוך ההכרה באתגר הניצב בפני אוכלוסייה זו, וכחלק מתפיסת הערך המשותף, יזם הבנק מהלך רחב הנקרא  "פועלים לעצמאות דיגיטלית", שתכליתו לשפר את העצמאות הדיגיטלית של אוכלוסיית הוותיקים בכל תחומי החיים. במסגרת המהלך מוצעות הדרכות מגוונות, בנושאים כגון שימוש בדואר אלקטרוני ובמנועי חיפוש, שימוש ברשתות חברתיות, גלישה בטוחה ברשת, צריכת מוצרים ושירותים אונליין ובנקאות מקוונת. ההדרכות מתקיימות בסניפים, במרכזים ייעודיים ובבתי אבות.

הגברת תעסוקה ומוביליות חברתית בקרב אוכלוסיות מוחלשות

הבנק משקיע במגוון פרויקטים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל, ובקידום פרויקטים להעצמה כלכלית וחברתית של אוכלוסיות מעוטות יכולת, תוך חתירה למתן הזדמנויות שוות בתעסוקה לכלל החברה. 
בשנת 2019 קידמנו שותפויות בתחום עם עמותות שונות, כגון עמותת ׳בעצמי׳ להעצמה כלכלית, בעיקר בקרב קבוצות של נשים ערביות, נוער בסיכון וגברים חרדים.סיוע מקרן פועלים בקהילה