פועלים לקידום מטרות חברתיות והעצמת הקהילה

מעורבות פעילה בחברה מהווה נדבך משמעותי בחזון הבנק, הרואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה שבה הוא פועל.

מתוך תפיסה זו, לצד קידום המובילות העסקית, פועל הבנק לקידום מטרות חברתיות בתחומי חיים מגוונים ולהעצמת הקהילה.
בנק הפועלים הוא התורם הגדול ביותר במשק הישראלי.

האימפקט החברתי של הבנק

האימפקט החברתי של הבנק בשנת 2019

נגישות והעצמת אנשים עם מוגבלות 
  • 110 אלף אנשים עם מוגבלות קיבלו סיוע ולקחו חלק המגוון מהלכים ויוזמות חברתיות של הבנק שסייעו והעצימו אותם 
  • מעל 9 מיליון הועברו לעמותות מתמחות המסייעות לאנשים עם מוגבלות
תעסוקה ומוביליות חברתית 
  • 90  אלף איש קיבלו כלים וליווי להשתלבות בעולמות ההשכלה והתעסוקה
  • כ – 500 איש מאוכלוסיות מגוונות השתלבו במעגל התעסוקה  
התנהלות וצמיחה פיננסית
  • 72,438 איש קיבלו כלים להתנהלות פיננסית נכונה 
    * כולל המשתתפים בהרצאות "המרכז לצמיחה פיננסית"  
אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים  
  • מעל 30,000 אזרחים ותיקים קיבלו כלים ופיתחו מיומנויות וכישורים דיגיטליים, אשר ישרתו אותם בכל תחומי החיים 

סה"כ תרומה כספית לקהילה 195 מיליון ₪ ב – 5 שנים