לפני שמקבלים החלטה, בודקים בסימולטור
לפני שמקבלים החלטה, בודקים בסימולטור

סימולטור מס בניירות ערך

סימולטור מס בניירות ערך

לפני שמקבלים החלטה, בודקים בסימולטור

סימולטור המס בניירות ערך מאפשר לחשב את סכומי המס שינוכו מחשבונכם בעת מכירת ני"ע, מבלי לבצע מכירה בפועל.


פעולות וסימולציות שתוכלו לבצע בסימולטור המס:

 • סימולציית מכירה לכל נייר ערך בתיק (עד 10 ני"ע) או לחלקם
 • סימולציה לכמות מלאה / חלקית של ני"ע מסוים
 • הגדרת שער ביצוע לכל ני"ע שתבחרו
לפני ביצוע הסימולציה

לפני ביצוע הסימולציה

יוצג בפניכם הנתון "רווח/הפסד שנתי מצטבר בתיק ההשקעות" כערכו לפני הסימולציה. נתון זה כולל את יתרת הרווחים / הפסדים בתיק ההשקעות בחשבונכם מתחילת השנה עד ליום העסקים הקודם,  כמו גם הכנסות מריביות/דיבידנדים במקרה שהתקבלו ביום ביצוע הסימולציה.
לאחר ביצוע הסימולציה

לאחר ביצוע הסימולציה

יוצג בפניכם הנתון "רווח/הפסד שנתי מצטבר בתיק ההשקעות" כערכו לאחר הסימולציה. נתון זה מציג את השינוי ביתרת הרווחים/ההפסדים בתיק ההשקעות בחשבונכם, תוך התחשבות בעסקאות המכירה שבוצעו בסימולציה. 

השלבים בביצוע סימולציה:

בשלב הראשון יש לבחור את ניירות הערך בהם תרצו לבצע סימולציית מכירה (ניתן לבחור עד 10 ניירות).
בשלב השני יש להזין את פרטי סימולציית המכירה:
 • כמות לביצוע - יש להזין את כמות ניירות הערך למכירה.
  אם לא תוזן כמות, תיבחר כברירת מחדל כל הכמות של נייר הערך בתיק.
 • שער לביצוע - יש להזין את שער המכירה שבו תבוצע הסימולציה.
  אם לא יוזן שער, ייבחר כברירת המחדל השער המופיע בשדה "שער אחרון".
בשלב השלישי יש ללחוץ על הכפתור "חשב מס" על מנת לצפות בתוצאות הסימולציה.


חשוב לדעת

 • הסימולציה נועדה לצורכי המחשה בלבד. אין להסתמך על תוצאותיה, אשר עשויות להיות שונות מחישוב המס בפועל.
 • אין בסימולציית המס משום ייעוץ מס.
 • השימוש בסימולציה מותנה בהסכמה לתנאי השימוש*.