שומרים ביחד
על החשבון שלכם

 
שומרים ביחד
על החשבון שלכם

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה במוקד שירות הלקוחות והתמיכה ביישומי הדיגיטל, של בנק הפועלים, בטלפון 2409* 

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה במוקד שירות הלקוחות והתמיכה ביישומי הדיגיטל, של בנק הפועלים, בטלפון 2409* 

אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על פרטיות לקוחותינו ועל סודיות המידע הבנקאי

אנו משקיעים משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים, בשמירה על חסיון הפרטים האישיים והבנקאיים של לקוחותינו, תוך שימוש בשיטות אבטחת מידע מתקדמות. אנו ממליצים להקדיש תשומת לב לקריאת הנחיות וטיפים לשמירה על חשבונכם ולהתנהלות מאובטחת בדיגיטל.

חשוב לדעת

  • כל האמור לעיל אין בו כדי לגרוע מאחריות כלשהי המוטלת על הלקוח או על הבנק. 

  • הבנק אינו אחראי, ולא יחוב בחבות כלשהי, לאובדן או נזק ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם בקשר עם הסרטונים או תוכנם. הסרטונים נועדו להיות כלי עזר במתן רעיונות שיסייעו להפחתת הסיכון בשימוש באינטרנט, והם אינם בבחינת המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי של הצופה. הבנק רשאי לשנות מעת לעת את תוכן הסרטונים.