המקצוענים של פועלים הכי מתאימים להייטקיסטים

פועלים הייטקזון

פועלים הייטקזון

הייטקיסטים? מוזמנים לפתוח חשבון בבנק הפועלים במסגרת מועדון ׳פועלים הייטקזון׳
ולהנות מהטבות שוות במיוחד!

כבר יש לכם חשבון בבנק הפועלים? לשיוך החשבון למועדון "פועלים הייטקזון" יש לפנות לסניף או לטלפון 2080*

פועלים PRO
שירות אישי ע"י צוות בנקאים מקצועיים וכלים דיגיטליים מתקדמים
היכנסו ל-ZONE עסקי עם כרטיס אשראי הייטקזון
מקבלים כרטיס אשראי הייטקזון, עם פטור מתשלום דמי כרטיס
תנאים של הייטקיסטים בניהול חשבון
גלו את כל ההטבות שמגיעות לכם בחשבון
הלוואה בתנאי החזר נוחים
הלוואה בסכום של עד 150 אלף ₪ בתנאי החזר נוחים, עם פריסת תשלומים נוחה.
הטבות בניהול תיק ההשקעות שלך
הנחות בעמלות נבחרות בני"ע בארץ ובחו"ל
משכנתא בתנאים מיוחדים
כי אחרי יום עבודה ארוך בהייטק, אין כמו לחזור הביתה! 

חשוב לדעת

 • ניתן להצטרף בסניף עם הצגת אישור שייכות למועדון הייטקזון שניתן לקבל באתר הייטקזון, או ניתן לפתוח חשבון חדש פועלים הייטקזון באמצעות אתר הייטקזון.  
 • פרטים מלאים ותקנון המבצע מפורטים באתר הייטקזון. המידע לעיל נכון ל-21.12.2021. ההטבה לזכאים בתוקף עד 30.06.2022, בכפוף לתקנון. 
 • המועדון מיועד לחברי מועדון הצרכנות הייטקזון, מועדון הצרכנות של עובדי ההייטק בישראל (להלן: "הייטקזון"), שחשבונם בבנק הפועלים מזוכה במשכורת חודשית ממוצעת בסכום של 8,000 ש״ח ומעלה מחברת היי-טק שהצטרפה להסדר עם הייטקזון (או זיכוי משכורת בסך כולל של 16,000 ש״ח ומעלה בחשבון בו יש שני בעלים ומעלה) והציגו אישור על השתייכות למועדון הצרכנות. 
 • לקוחות חדשים יוכלו להעביר את המשכורת לזכות חשבונם בבנק בתוך 9 חודשים מיום פתיחת החשבון. חשבון שלא יזוכה במשכורת כאמור בתוך 9 חודשים ממועד פתיחת החשבון, תבוטל השתייכותו למועדון בחשבון הבנק. 
 • חשבון שלא יהיה בו זיכוי משכורת בסכום של 8,000 ש״ח ומעלה במשך 12 חודשים ממועד זיכוי המשכורת האחרון - יבוטל המועדון בחשבון הבנק החל מהחודש העוקב, הודעה תישלח בהתאם.
 • ההטבות יינתנו ללקוח לחשבון אחד בלבד, גם אם הוא נפתח על ידי יותר מבעלים אחד העומדים בקריטריונים לפי תנאי ההצטרפות. 
 • אם יבוטל ההסדר בין החברה ממנה מועברת המשכורת לבין הייטקזון, תבוטל ההשתייכות למועדון. 
 • הבנק רשאי לשנות את תנאי המועדון בחשבון הבנק ו/או את ההטבות הניתנות במסגרתו בכל עת על פי החלטתו הבלעדית ושיקול דעתו בהודעה מראש.
 • הבנק רשאי להפסיק את ההשתייכות למועדון בכל עת, לרבות מתן כל ההטבות בחשבון, על פי החלטתו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו, וזאת לאחר מתן הודעה מתאימה לפחות 30 יום לפני ההפסקה. עם סיום ההשתייכות למועדון יבוטלו ההטבות והתנאים שנתנו במסגרתו והחשבון יחויב בהתאם לתעריפוני הבנק המוצגים לכם בסניפי הבנק או באתר האינטרנט, על פי הפעולות שיבוצעו. אם היה קיים מסלול לניהול חשבון עו"ש בעת ההצטרפות, עם ביטול ההטבות בעו"ש החשבון ימשיך להתנהל על פי המסלול, אלא אם בוטל. 
 • הנפקת כרטיס אשראי מותנית באישור הבנק וחברת כרטיסי האשראי.
 • הפרסום אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ותנאיו. במקרים בהם לא ניתן יהיה לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לחבר מועדון מסוים,  יהיה רשאי הבנק לדחות את בקשת ההלוואה, או להציע ללקוח הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.