מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות להלן חלה על השימוש באתרי בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") בכתובות https://www.bankhapoalim.co.il  ,https://www.bankhapoalim-corp.biz, www.bankhapoalim.biz ובאפליקציות של הבנק (האתר ואפליקציית הבנק יכונו במדיניות זו להלן ביחד "האתר").

 
המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי הבנק בעת הגלישה באתר וכיצד הבנק נוהג בו. כמו כן כוללת המדיניות מידע על השימוש ב- cookies.
 
ככל שהנך (להלן, גם "משתמש" או "גולש") עושה שימוש באפליקציה או בשרותים שונים של הבנק הזמינים דרך האתר, ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצידך, יחולו תנאי השימוש של השרותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים. במקרים האמורים, מדיניות הפרטיות להלן תחול בכפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים.
 
בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו להלן.
 
במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד. 
 
1. במסגרת השימוש באתר, הבנק אוסף סוגי מידע שונים. הבנק אוסף מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש - סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו"ב.
הבנק גם אוסף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב.
ככל שהנך עושה שימוש בשרותים שונים דרך האתר, הבנק עשוי לאסוף ולתעד מידע נוסף במסגרת השרות בו מדובר ובהתאם לתנאיו. פעילות בנקאית, קבלת מידע בנוגע לחשבון ופעולות אחרות המבוצעות במסגרת שירותים באמצעות האתר כאמור מתועדות גם הן.
 
2. הבנק אוסף את המידע, מעבד אותו ושומר אותו, לפי הצורך, למספר מטרות.
המידע נחוץ לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש באתר.

עוד אודות אבטחת מידע באתר תוכל למצוא כאן.

המידע נחוץ גם על מנת לאפשר לך להנות באופן נוח וידידותי מהשרותים המוצעים באמצעות האתר, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת.

בעזרת המידע הבנק מנתח את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם לומד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת לבנק לשפר את השירות הניתן באמצעות האתר ואת שירותי הבנק בכלל.

המידע עשוי לשמש את הבנק גם לניהול של מהלכי שווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושרותים של הבנק אשר עשויים להיות רלבנטים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.

המידע עשוי לשמש לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על הבנק.
פעילות בנקאית, קבלת מידע בנקאי ופעולות אחרות המבוצעות באתר ובמסגרת שירותים המוצעים בו מתועדות לצרכי עבודתו השוטפת של הבנק ולמטרות המפורטות בהסכמים ובשרותים אליהם הצטרפת, כגון בבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון.  

3. הבנק רשאי להעזר בשרותים ובכלים של צדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי ומצרפי, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק, למטרות המפורטות במדיניות זו ובכפוף לה. 

4. המידע הנאסף עשוי להשמר במאגרי מידע של הבנק ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לו שרותים, המצויים בישראל ובמדינות אחרות

5. באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם תחת הכתובות https://www.bankhapoalim.co.il, https://www.bankhapoalim-corp.biz, www.bankhapoalim.biz. מדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם. 
 
6. באתר נעשה שימוש ב- cookies. קובצי cookies, tags, pixels ודומיהן הינן טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. טכנולוגיות אלו יכונו להלן ביחד "cookies".
ה- cookies בהם הבנק עושה שימוש מסייעים לבנק:
  • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר
  • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר
  • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו
 
במסגרת השימוש ב- cookies, הבנק אינו אוסף פרטים מזהים אודותיך כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. עם זאת, כמצוין לעיל, הבנק עשוי לאסוף מידע שיש בו כדי לזהות את מכשירך, כתובת ה IP שלך וכיו"ב.
 
7. הבנק נעזר באתר בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google  ו- Facebook, לניתוח השימוש באתר ולצרכי פרסום מותאם.
נעשה שימוש ב Google Analytics ,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות ("Ads Personalization), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw
כלים אלו משמשים את הבנק גם לצרכי פרסום ו- remarketing  באתר וברחבי הרשת (בעזרת AdWords ) אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך באתר. הבנק עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google  וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.
בהפעלת כלים אלו באתר, החברות המספקות את הכלים (Google  ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתר והעמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מאתר הבנק. המידע הנאסף על ידן עשוי להשמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.

ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן.
לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים:
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://policies.google.com/technologies?hl=en

בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/

כמו כן תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.
  
8. באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך.
תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. הבנק מציע אפשרויות להגבלת השימוש ב cookies בשרותי הבנקאות הישירה המוצעים דרך האתר ובאפליקציית ניהול החשבון על ידי שינוי הגדרות המשתמש בעמוד הבנקאות הישירה ובהגדרות האפליקציה, בהתאם. 

Google  ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן.
אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies, כגון:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/