מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

מדיניות הפרטיות להלן חלה על השימוש בשירותי הדיגיטל של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק"), אתרים בכתובות:

https://www.bankhapoalim.co.il
https://www.bankhapoalim-corp.biz
www.bankhapoalim.biz

ביישומונים (אפליקציות) השונים הבאים המוצעים על ידי הבנק:

יישומון ניהול החשבון של הבנק, יישומון שוק ההון, יישומון עסקים ויישומון open  (להלן, ביחד ולחוד: "האפליקציה")

ובכל שירות מקוון אחר של הבנק, אשר תנאי השימוש של אותו השירות מפנים למדיניות זו (השירותים המנויים לעיל, יכונו להלן, ביחד ולחוד: "הדיגיטל"). 

 

המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי הבנק בעת השימוש בדיגיטל וכיצד הבנק נוהג בו. כמו כן כוללת המדיניות מידע על השימוש ב- cookies.
ככל שהנך עושה שימוש באפליקציה או בשירותים שונים של הבנק הזמינים בדיגיטל, ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצדך, יחולו תנאי השימוש של השירותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים. במקרים האמורים, מדיניות הפרטיות להלן תחול בכפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים.
בעצם המשך גלישתך בדיגיטל הנך מביע הסכמתך למדיניות זו להלן.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכלל המגדרים.

 
1.    במסגרת השימוש בדיגיטל, הבנק אוסף סוגי מידע שונים: הבנק אוסף מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש - סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך, וכיו"ב.
הבנק גם אוסף מידע לגבי ואופן השימוש שהנך עושה בדיגיטל – מנין הגעת אל הדיגיטל, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך הדיגיטל, וכיו"ב.
ככל שהנך עושה שימוש בשירותים שונים דרך הדיגיטל, הבנק עשוי לאסוף ולתעד מידע נוסף במסגרת השרות בו מדובר ובהתאם לתנאיו. פעילות בנקאית, קבלת מידע בנוגע לחשבון ופעולות אחרות המבוצעות במסגרת שירותים באמצעות הדיגיטל כאמור מתועדות גם הן.
אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות כגון קבצי עוגיות וכלי איסוף טכנולוגיים דומים כמפורט להלן. 


2.    הבנק אוסף את המידע, מעבד אותו, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית לקבלת החלטות אוטומטיות, ככל שיעשה שימוש במערכות אלה ושומר אותו, לפי הצורך, למספר מטרות. המידע נחוץ לצרכי בקרה ואבטחת מידע של אתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את הדיגיטל. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש בדיגיטל.
עוד אודות אבטחת מידע בדיגיטל תוכל למצוא כאן.
המידע נחוץ גם על מנת לאפשר לך ליהנות באופן נוח וידידותי מהשירותים המוצעים באמצעות הדיגיטל, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת.
בעזרת המידע הבנק מנתח את התנועה והתנהגות הגולשים בדיגיטל, ובהתאם לומד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת לבנק לשפר את השירות הניתן באמצעות הדיגיטל ואת שירותי הבנק בכלל.
המידע עשוי לשמש את הבנק גם לניהול של מהלכי שווק ופרסום בדיגיטל וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושירותים של הבנק אשר עשויים להיות רלבנטיים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.
המידע עשוי לשמש לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על הבנק.
פעילות בנקאית, קבלת מידע בנקאי ופעולות אחרות המבוצעות בדיגיטל ובמסגרת שירותים המוצעים בו מתועדות לצרכי עבודתו השוטפת של הבנק ולמטרות המפורטות בהסכמים ובשירותים אליהם הצטרפת, כגון בבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון.  

 

3.    הנך זכאי לבקש לעיין במידע אודותיך אותו אנו שומרים לגביך בהתאם לדין. הבקשה צריכה להיות מוגשת בכתב, בכל אחד מערוצי השירות המקובלים בבנק, ולפרט את המידע בו הנך מבקש לעיין. מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע  שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת:
https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority


4.    המידע הנאסף עשוי להישמר במאגרי מידע של הבנק ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לו שירותים, המצויים בישראל ובמדינות אחרות ובכלל זה שירותי מחשוב ועבוד נתונים בענן.

5.    בדיגיטל עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם תחת הכתובות https://www.bankhapoalim.co.il, https://www.bankhapoalim-corp.biz, www.bankhapoalim.biz. מדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם. 

6.    בדיגיטל נעשה שימוש ב- cookies. קובצי cookies, tags, pixels ודומיהן הינן טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לדיגיטל ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. טכנולוגיות אלו יכונו להלן ביחד "cookies". ה- cookies בהם הבנק עושה שימוש מסייעים לבנק:
  • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה בדיגיטל
  • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש בדיגיטל
  • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו
במסגרת השימוש ב- cookies, הבנק אינו אוסף פרטים מזהים אודותיך כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. 
 
7.    הבנק נעזר באתר בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google  ו- Facebook, לניתוח השימוש באתר ולצרכי פרסום מותאם.
נעשה שימוש ב- Facebook, Google Analytics ,Appsflyer  ,Acoustic ,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר,וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות ("Ads Personalization), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw
כלים אלו משמשים את הבנק גם לצרכי פרסום ו- remarketing  בדיגיטל וברחבי הרשת, למשל בעזרת AdWords , Google Signals, אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך בדיגיטל. הבנק עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google  וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.
בהפעלת כלים אלו בדיגיטל, החברות המספקות את הכלים (Google  ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן ואוספות באמצעותם מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך בדיגיטל, העמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מהדיגיטל. המידע הנאסף על ידן עשוי להישמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.
ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן.
לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים:
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://policies.google.com/technologies?hl=en
https://acoustic.com/cookie-policy
https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/
בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעים הדיגיטליים הבאים:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
כמו כן תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.  

8.    באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך.
תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש בדיגיטל או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. הבנק מציע אפשרויות להגבלת השימוש ב cookies בשרותי הבנקאות הישירה המוצעים דרך הדיגיטל ובאפליקציית ניהול החשבון על ידי שינוי הגדרות המשתמש בעמוד הבנקאות הישירה ובהגדרות האפליקציה, בהתאם. 
Google  ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן.
אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies, כגון:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/

9.    הבנק רשאי לשנות מדיניות זו  לפי שיקול דעתו, מעת לעת כפי שתופיע בדיגיטל.