דירוג הבנק

דירוג הבנק

בנק הפועלים מדורג ע"י חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות


הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
 

  סוכנות דירוג מט"ח
טווח ארוך
 מט"ח
טווח קצר 
אופק
הדירוג
מועד עדכון אחרון

בנק הפועלים


Moody's

S&P

Fitch Ratings
 
A2

A

A
P-1

A-1

+F1
יציב

יציב

יציב
24.01.2022

23.01.2022

12.01.2022
דירוג מקומי (בישראל) מעלות S&P

מידרוג
AAA

Aaa


P-1
 
יציב

יציב
23.01.2022

16.12.2021