דירוג הבנק

בנק הפועלים מדורג ע"י חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות


הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
 

  סוכנות דירוג מט"ח
טווח ארוך
 מט"ח
טווח קצר 
אופק
הדירוג
מועד עדכון אחרון

בנק הפועלים

Moody's
S&P
Fitch Ratings
A2
A
A
P-1
A-1
+F1
יציב
יציב
יציב
פברואר 2020
יולי 2020
יולי 2020
דירוג מקומי (בישראל) מעלות S&P
מידרוג
AAA
Aaa


P-1
 
יציב
יציב
יולי 2020
דצמבר 2019