לגלוש בחשבון בביטחון

אבטחת מידע

שומרים על פרטיות הלקוחות
חווית גלישה בטוחה
שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות

אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על פרטיות לקוחותינו ועל סודיות המידע הבנקאי.

במסגרת המאמץ המתמיד לספק חוויית גלישה בטוחה באתר הבנק, אנו משקיעים משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים, בשמירה על חסיון הפרטים האישיים והנתונים הבנקאיים של לקוחותינו, תוך שימוש בשיטות אבטחת מידע מתקדמות.

לצד אמצעי האבטחה שאנו מפעילים, אנו ממליצים להקדיש רגע מזמנכם לקריאת מספר הנחיות וטיפים לגלישה בטוחה יותר באתר.

בכל מקרה של חשד להונאת סייבר או פגיעות במערכות הבנק, נשמח לקבל מכם את המידע בהקדם
ולפעול לבדיקתו בתיבת מייל -cyber-security@poalim.co.il
פניות בנושאי שירות, תמיכה ונושאים שאינם קשורים לאבטחת מידע לא ייענו.
לתשומת לבך – אין לרשום כל מידע אישי לרבות קוד משתמש, סיסמה, מספר חשבון וכדומה.

יש לכם שאלות? אנו עומדים לשירותכם ב'פועלים באינטרנט' בטלפון 2409*.
*כל האמור לעיל אין בו כדי לגרוע מאחריות כלשהי המוטלת על הלקוח או על הבנק.

חשוב לדעת

  • הסרטונים נועדו להיות כלי עזר במתן רעיונות שיסייעו להפחתת הסיכון בשימוש באינטרנט, והם אינם בבחינת המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי של הצופה.
  • הבנק רשאי לשנות מעת לעת את תוכן הסרטונים.
  • הבנק אינו אחראי, ולא יחוב בחבות כלשהי, לאובדן או נזק ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם בקשר עם הסרטונים או תוכנם.