מקצוענים שפועלים בשבילך


מקצוענים שפועלים בשבילך

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.

רק המקצוענים של בנק הפועלים מביאים לכם את:

מקצוענים גם ברגעים של החיים

חשוב לדעת

  • שותף פיננסי ופועלים PRO- בכפוף לתנאי הבנק והשירות הזמינים לצפייה באתר ובאפליקציה. השירות ניתן במכשירים תומכים. השימוש בשותף הפיננסי אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, אלא מהווה כלי עזר לקבלת החלטה על ידי הלקוח לנוחותו.
  • פועליםINVEST-  ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני יינתנו בכפוף לתנאי הבנק ולחתימה על הסכם ייעוץ.
  • הטבת ייעוץ עסקי- ההטבה ללקוחות הבנק הזכאים כמפורט ובכפוף לתקנון ההטבה שבאתר הבנק, מתן ההטבה ו/או מימושה תתאפשר עד 31.5.2022 או גמר מלאי ההטבות (600 הטבות).
  • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות ו/או ההטבה ו/או להפסיקם ו/או את אופן ביצוע הפעולות הבנקאיות באתר ובאפליקציה בכל עת.