צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
איך מקבלים משכנתא 
איך מקבלים משכנתא?
תהליך קבלת המשכנתא בבנק
 

נטילת משכנתא מחייבת אתכם לתקופה ארוכה, בסכומי כסף גדולים, ומובן מאליו שהיא מעלה לא מעט חששות. כדי להקל במעט ולהפיג את החשש, ריכזנו את שלבי התהליך של קבלת המשכנתא מהבנק:

 

הגשת בקשה להלוואה וקבלת אישור עקרוני

כבר בפגישה הראשונה שלכם עם יועץ המשכנתאות, כדאי למלא טופס בקשת הלוואה. כך תוכלו לקבל אישור עקרוני מהבנק, בו יצוין סכום האשראי העומד לרשותכם, ומהם התנאים לקבלתו. בזמן הגשת הבקשה תתבקשו למלא את הסכום המבוקש, שווי הנכס, תקופת ההלוואה המבוקשת וסוג ההלוואה בה אתם מעוניינים (למשל: משכנתא לא צמודה נושאת ריבית פריים, צמודה למדד המחירים לצרכן וכו').
אישור זה תקף ל-24 יום.
לצורך קבלת אישור עקרוני, אינכם צריכים להציג לבנק מסמכים כלשהם.

באפשרותכם להגיש בקשה לאישור כבר עכשיו במשכן מצלצל אליך, או להתקשר למשכנתא בטלפון 2408* .

 

חשוב לדעת! מילוי בקשת ההלוואה הוא לא 'חתונה קתולית' ואין הוא מחייב אתכם לקחת את ההלוואה בבנק זה או אחר, אבל הוא מקדם אתכם שלב אחד לקראת רכישת הדירה.

 

פתיחת תיק הלוואה וקבלת משכנתא

לאחר קבלת אישור עקרוני, באם חתמתם על הסכם רכישת דירה, תוכלו לפנות אל הבנק לפתיחת תיק הלוואה. לפגישה זו תתבקשו להמציא, בין היתר, את המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות

  • תעודת זכאות (לזכאי משרד הבינוי והשיכון)

  • אישורי הכנסה (לעובדים שכירים - 3 תלושי משכורת אחרונים, ולעצמאים - אישור רואה חשבון או דוחות מס)

  • חוזה רכישת דירה / קרקע

  • נסח רישום מקרקעין עדכני (נסח טאבו), או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל או מחברה קבלנית שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו). רצוי לקבל מסמכים אלה לפני חתימת חוזה רכישת הדירה. בררו עם עורך הדין של העסקה האם ברשותו מסמכים אלה, ותוכלו לחסוך פנייה ללשכת רישום המקרקעין.
    להזמנת עותק מנסח טאבו

  • תדפיסי עו"ש - תדפיסים מקוריים משלושת החודשים האחרונים

  • מסמכים נוספים - ככל שיידרשו בהתאם לנתונים ספציפיים של כל הלוואה / נכס.

יועץ המשכנתאות יזמין אתכם לחתום על חוזה ההלוואה וימסור לכם רשימה של המסמכים והביטחונות הדרושים לביצוע ההלוואה הספציפית שלכם.

 

אחרי שתמציאו את כל המסמכים והביטחונות המבוקשים על ידי הבנק, התיק יעבור ביקורת ואם לא תהיה מניעה - תוכלו לקבל את ההלוואה. ככל שתהיו יסודיים ותפעלו במהירות - כך תקבלו את ההלוואה מהר יותר!
לפני ביצוע ההלוואה תתבקשו לשלם עמלה בגין טיפול באשראי/בביטחונות של הלוואה לדיור (עפ"י תעריפון הבנק).

 

המידע המלא לגבי תהליך הגשת בקשה להלוואה, לרבות קבלת אישור עקרוני, מופיע בפרק ה', בחלק ב' של מדריך המשכנתאות.

 


 *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

WPS1