זכאות לסיוע מטעם המדינה

זכאות לסיוע מטעם המדינה

זכאים לסיוע?

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים (בעלי תעודת זכאות) סיוע (הלוואה/ מענק) לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה.

 

מי זכאי לקבל סיוע מטעם המדינה?

סיוע מטעם המדינה מוענק למי שעומד בתנאים שנקבעו לצורך כך על ידי המדינה והונפקה לו תעודת זכאות.
הסיוע יכול להינתן הן לחסרי דירה והן לבעלי דירה.
 

תנאי הזכאות לחסרי דירה

חסרי דירה הם מי שעונים על התנאים הבאים:
 • מי שאין ולא הייתה להם* דירה או חלק בדירה בבעלותם ב- 10 שנים אחרונות.
 • מי שיש על שמם דירה, אך הדירה אינה זמינה להם למגורים בשל מגורי קרובי משפחה מקרבה ראשונה (אב/אם, סב/סבתא) ואין ולא הייתה להם דירה אחרת על שמם, ולא קיבלו מהמדינה סיוע כלשהו לדיור ב- 10 שנים האחרונות.
 • מי שכשהיו נשואים, הייתה להם בבעלות דירה או חלק בדירה, ובעקבות גירושין הועברו הדירה או החלק בדירה ללא תמורה לבן/בת הזוג לשעבר.
* במקרה של זוג - כל אחד מבני הזוג
 
חסרי דירה הזכאים לתעודת זכאות:
 • זוגות נשואים עם או בלי ילדים
 • זוגות ידועים בציבור
 • זוגות שנרשמו לנישואין
 • יחיד/ה מגיל 30 (מגיל 21 למממשי סיוע ביישובי עדיפות לאומית ששירתו בצבא)
 • משפחות חד-הוריות
 • עולים חדשים

תנאי הזכאות לבעלי דירה

במקרים מסוימים יוכלו גם "בעלי דירה", כלומר, מי שהיו או יש להם דירה או חלק בדירה, לקבל מהמדינה סיוע כספי.
 
בעלי דירה הזכאים לתעודת זכאות:
 • מי שהעבירו בעקבות גירושין עד 50% בדירה אחת בלבד עם תמורה של עד 50% ומאז אין ולא היו להם זכויות בדירה.
 • מי שמתגוררים במצוקה (צפיפות מגורים או מצוקה בריאותית) בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.
תוכלו לברר אצל יועצי המשכנתאות בסניפי בנק הפועלים האם אתם משתייכים לאחת מקבוצות הזכאות לסיוע מטעם המדינה. במקרים מסוימים, תוכלו להיחשב לזכאים גם אם אינכם משתייכים לאחת מהקבוצות הללו.
 

ממה מורכב הסיוע?

הסיוע מורכב מהלוואה צמודה למדד בריבית קבועה, הניתנת לתקופה של 20, 25 או  30 שנה, בתנאי החזר מועדפים.
 

מי קובע את תנאי הסיוע?

המדינה קובעת את גובה הסיוע ותנאיו בהתאם למצבו האישי של הזכאי ובהתאם למיקום הדירה.
 

אילו יתרונות יש בקבלת סיוע מסוג הלוואת זכאות?

היתרונות בהלוואת זכאות מתבטאים בריבית מועדפת, באפשרות לפרוע את ההלוואות בפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת הפסד כלכלי, בתעריפי שמאות מיוחדים, בתעריף מיוחד לדמי טיפול באשראי ובביטחונות ועוד.
 

אילו מסמכים נדרשים לקבלת תעודת זכאות?

 • תעודת זהות של המבקשים
 • אישור מקצין העיר על משך שירות החובה בצה"ל, או אישור על שירות לאומי מאגודות שהוכרו לכך על ידי משרד הבינוי והשיכון, או אישור על שירות אזרחי מאגודות שהוכרו לכך על ידי משרד הבינוי והשיכון
 • פרטי אחים ואחיות: שמותיהם של האחים והאחיות של כל אחד מהנרשמים לזכאות, כולל מספרי תעודות הזהות שלהם, כתובות מגורים בארץ ושנת לידתם
 • לזוגות נשואים: תעודת נישואין
 • לזוגות שנרשמו לנישואין: אישור מהרבנות על ההרשמה לנישואין (לא יאוחר משלושה חודשים מתאריך ההרשמה לזכאות בסניף)
 • להורים לילדים: פרטי הילדים כפי שמופיעים בתעודת הזהות. במניין מספר הילדים ייחשב גם היריון מחודש חמישי (20 שבועות), באישור קופת חולים החתום על ידי רופא
 • לעולים חדשים: תעודת עולה (עד 15 שנים מתאריך העלייה)
*זכאים מסוג אחר וזכאים בעלי דירה יצטרכו להביא מסמכים נוספים. לפרטים יש לפנות ליועץ המשכנתאות בסניף.
 

האם ניתן לקבל הלוואה נוספת מכספי הבנק?

כן. בנוסף להלוואת הזכאות, ניתן לקבל הלוואות מכספי הבנק. שיעור המימון תלוי בטיב הנכס (מבחינת מצבו המשפטי, הביטחונות שהבנק יוכל לקבל ושווי הנכס) וביכולת ההחזר שלכם.
 
למידע נוסף, היכנסו לאתר משרד השיכון – מחיר למשתכן 

 

חשוב לדעת

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • כל האמור לעיל כפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון המשתנות מעת לעת. לקבלת מידע פרטני ומפורט לגבי זכאותכם לקבלת סיוע מכספי המדינה, אנא פנו אל יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק.