רכישת דירה בפרויקט מחיר למשתכן / מחיר מטרה

רכישת דירה בפרויקט מחיר למשתכן / מחיר מטרה

מהן תוכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה"?

תוכנית "מחיר למשתכן" ותוכנית "מחיר מטרה" הן תוכניות ממשלתיות המאפשרות לזכאים, בהתאם לקריטריונים הקבועים בכל אחת מהן, להשתתף בהגרלות לרכישת דירה במחיר מופחת.

הזוכים בהגרלות זכאים לרכוש דירה בפרויקט שבו זכו במחירים נמוכים יותר ממחירי השוק, והכל בכפוף לתנאי התכנית הרלוונטית.

בתוכנית "מחיר למשתכן", בחלק מהמקרים ובמקומות מסוימים בארץ, הרוכשים זכאים גם לקבלת מענקים מהמדינה.


הטבות מיוחדות  למבצעי הלוואות עד 31.12.2021:

 • דחיית תשלומים (גרייס) של קרן ההלוואה בהתאמה לעסקה ועד ל-3 שנים: במשך 36 חודשים תשלמו רק את  הריבית בתוספת הצמדה על הריבית, והחל מהחודש ה-37  תשלמו  קרן, ריבית והפרשי הצמדה.
 • 50% הנחה בדמי פתיחת תיק.*
 • הנחה נוספת בדמי פתיחת תיק בגובה עלות השמאות.
 • פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות.
 • ליווי מקצועי צמוד– יועץ המשכנתאות של הבנק יסייע לכם לבחור את המשכנתא המתאימה לכם.
 • תוכנית "חודש חופש בשנה" – תוכלו לבחור חודש בשנה בו לא תשלמו את התשלום החודשי של המשכנתא. התשלום יידחה לסוף תקופת ההלוואה ויצטרף אל יתרת ההלוואה**.

חשוב לדעת

 • *ההנחה היא מעמלת פתיחת תיק משכנתא, שהינה בשיעור 0.25% מסכום ההלוואה, לא פחות מ-500 ₪ ולא יותר מ-6,000 ₪.
 • **בכפוף לתנאי התוכנית ולאישור הבנק. התוכנית חלה על הלוואות מכספי הבנק שאינן כוללות מרכיב דחיית תשלומים. פרטים מלאים אצל יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק.
 • ככל שקיימת סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות תוכנית מחיר למשתכן או תוכנית מחיר מטרה – תגברנה הוראות התוכניות. 
 • אין האמור לעיל מהווה הצעת מתן לאשראי.  
 • קבלת הלוואה לדיור כפופה לאישור הבנק ולתנאיו ולכל דין. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.