מתנהלים עם המשכנתא בדיגיטל

מתנהלים עם המשכנתא בדיגיטל

פעולות במשכנתא באתר הבנק

הפקת מכתב כוונות
הפקת מכתב כוונות
הגשת בקשה לפירעון מוקדם
הגשת בקשה לפירעון מוקדם
הגשת בקשה לחודש חופש מהמשכנתא
הגשת בקשה לחודש חופש מהמשכנתא

מידע על הפעולות שתוכלו לבצע

מהו מכתב כוונות?
מכתב כוונות הוא מסמך משפטי בו מאשר הבנק, כי לאחר שישולם לו הסכום הנקוב במכתב, הוא יסיר את השעבוד הרשום על הנכס שפרטיו מופיעים במכתב הכוונות.
במכתב יציין הבנק מהו הסכום הנדרש לתשלום לצורך פירעון מלא של ההלוואה.

חשוב לדעת:
אם אתם מעוניינים לבצע גרירה או הקפאה של כל ההלוואות או חלקן, עליכם לפנות לנציג משכן בסניף בנק הפועלים. 

איך מפיקים מכתב כוונות באתר?
 • נכנסים לאתר >> לשונית "משכנתא"
 • בוחרים באפשרות 'הפקת מכתב כוונות'
 • מציינים את 'מטרת המכתב' והנמען (בנק, גורם פיננסי אחר או כל גוף אחר)
 • בוחרים את הסניף אליו מכתב הכוונות יגיע ואת תוקף המכתב
השגתם סכום שיאפשר לכם לבצע פירעון מלא או חלקי של המשכנתא שלכם עוד לפני סיומה? מעולה, תוכלו להגיש אונליין בקשה לפירעון מוקדם.
תוך 45 יום ממועד הפירעון, נשלח לביתכם מידע לגבי תקופת ההלוואה, התשלומים ופרטי הסילוק

איך מגישים בקשה לפירעון מוקדם באתר?
 • בוחרים באפשרות 'הודעה מוקדמת על פירעון המשכנתא'
 • יום למחרת יישלחו אישור הבקשה, כולל דו"ח 'פירוט הלוואת המשכנתא', אליכם הביתה, באמצעות דואר ישראל

חשוב לדעת:
 • יש  לעיין בדף המידע לפני ההחלטה על פירעון מוקדם
 • בכפוף לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
אחת לשנה, תוכלו לבחור חודש שבו לא תשלמו את החזר המשכנתא. בכך תוארך תקופת ההלוואה בחודש אחד. 

מתי מגישים את הבקשה לחודש חופש?
עליכם להגיש את הבקשה בין ה-1 ל-23 בחודש שקודם לחודש שעבורו מבוקשת הדחייה. לדוגמה, אם תרצו לקבל "חודש חופש" לדחיית תשלום חודש מרץ, יהיה עליכם להגיש את הבקשה בין ה-1 ל-23 בפברואר.

איך מגישים בקשה לחודש חופש?
 • בוחרים באפשרות 'חודש חופש מהמשכנתא'
 • מגישים את הבקשה באתר
 • התשובה תישלח בדואר ישירות לביתכם

חשוב לדעת:
 • ניתן לבקש הטבת 'חודש חופש' אחת לשנה קלנדרית לחודש אחד
 • בחודש הנדחה לא ישולם התשלום החודשי 
 • התשלום הנדחה, כולל הריבית, יתווספו ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת
 • תקופת ההלוואה שנותרה תוארך בהתאם לכל דחיה
 • דחייה על פי התוכנית תתאפשר בהלוואה מכספי הבנק, שאינה כוללת מרכיב דחיית תשלומים
 • לאחר קבלת ההטבה עדיין יימשכו תשלומי ביטוח חיים ומבנה במסגרת הפוליסה הקבוצתית
 • במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה לא ניתן לממש את הטבת 'חודש חופש'
 • בכפוף לתנאי התוכנית ולאישור הבנק
הפקת דוח פרטי משכנתא יאפשר לכם להתעדכן בלחיצת כפתור במידע חשוב הנוגע למשכנתא שלכם.  

מה כולל הדוח?
הדוח כולל נתונים כגון יתרה לתשלום, ריבית ההלוואה, סוג הצמדה, תאריך תקופת ההלוואה ועוד.

איך מפיקים את הדו"ח באתר?
 • בוחרים באפשרות 'דוח פרטי משכנתאות' 
 • מאשרים קבלת דוח
 • מקבלים מיד את הדוח בקובץ PDF להדפסה או לשמירה במחשב