מתעניינים במשכנתא?

מתעניינים במשכנתא?

'פועלים משכנתאות' בטלפון 2408*

'פועלים משכנתאות' בטלפון 2408*

מתעניינים במשכנתא חדשה?

לקבלת מידע כללי והגשת בקשה למשכנתא חדשה, אתם מוזמנים לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 2408*. 
הבנקאים במוקד הטלפוני יפנו את בקשתכם אל אחד מיועצי המשכנתאות שבסניפים להמשך התהליך.


קבלת אישור עקרוני בטלפון

במקרים מסוימים ניתן לקבל אישור עקרוני באמצעות המוקד, גם ללא צורך להגיע לסניף.


מהן שעות הפעילות של "פועלים למשכנתאות בטלפון"?

למידע מלא על שעות פעילות המוקד יש ללחוץ כאן


קצרים בזמן? במיוחד בשבילכם - תור וירטואלי

לרשותכם מערכת המאפשרת לשמור על תורכם או לבחור מועד לקבלת שיחה חוזרת מהבנקאי, ללא צורך להמתין על הקו.