מימון לפתרונות מיגון
לבית ולעסק

מימון לפתרונות מיגון
לבית ולעסק


 

לאור המצב הביטחוני וכדי לתת מענה למיגון בתים ועסקים,
אנו מציעים מספר פתרונות מימון.

תמונה ממד

משכנתא לבניית ממ"ד עד 200 אלף ש"ח

 • פטור מעמלת פתיחת תיק 

 • תהליך באישור מהיר ללא צורך בהיתר בנייה  

 • אפשרות לשחרור בחלקים – בהתאם להסכם הביצוע מול הקבלן

המבנים בהם ניתן להקים מרחב מוגן ע"פ התקנות:

 • יחידת דיור צמודת קרקע – יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי ושאין מעליה ומתחתיה יחידת דיור נוספת.

 • יחידת דיור בבנייה נמוכה – יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי במבנה שאינו עולה על 2 קומות מעל פני הקרקע.

הקלות נוספות ללקוחות בעלי משכנתא קיימת בבנק

 •  עד 90% מימון וללא מגבלת סיווג דירה

 • פטור משמאות עד 5 שנים אחורה

 • פטור מביטוח חיים

 • קבלת והחזרת מסמכי הביטחונות באמצעות חברת שליחויות ללא הגעה לסניף על חשבון הבנק

 

חשוב לדעת

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קבלת הלוואה בכפוף לאישור הבנק תנאיו, הוראות בנק ישראל וכל דין. על פי תקנות התכנון והבנייה המאפשרות הקמת ממ"ד ביחידות צמודות קרקע ויחידות בבנייה נמוכה (בהתאם להגדרות בתקנות).

תמונה מיגונית פרטיים

חדש! הלוואה למימון מיגונית ניידת לבתים פרטיים ולמתחמי עסקים
ריבית פריים +0.5%, עד 120,000 ש"ח או 100% מימון, הנמוך מבניהם, בפריסה של עד 71 תשלומים.


חשוב לדעת 

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. 

 • ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית שנתית משתנה בשיעור פריים +0.5%, המהווה ריבית נומינלית שנתית בשיעור 6.5%  וריבית מתואמת שנתית בשיעור 6.69% נכון ליום 24.06.23.

 • ניתן להגיש את הבקשה בסניפי בנק הפועלים בלבד.

 • ניתן להגיש בקשה להלוואה זו עד 31.12.24.