איזו משכנתא מתאימה לכם?

איזו משכנתא מתאימה לכם?

סוגי משכנתאות

סוגי משכנתאות

איזה מסלול משכנתא מתאים לכם?

 

קיימים סוגים רבים של הלוואות לדיור (משכנתאות) ולא תמיד קל להבין איזו הלוואה (או שילוב הלוואות) תענה על הצרכים שלכם.


באופן כללי, ניתן לומר לגבי סוגי ההלוואות השונים, כי הקרן יכולה להיות צמודה או לא צמודה למדד, ואילו הריבית יכולה להיות קבועה או משתנה.
ריכזנו עבורכם מידע כללי לגבי מגוון ההלוואות לדיור שאנו מציעים.
 

משכנתא צמודת מדד

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש ומושפעת מהשינויים בו.
בהלוואה זו הקרן מושפעת מתנודות המדד, אולם שיעור הריבית נשאר קבוע. ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-4 שנים.

חשוב לדעת:
 • מסלול זה מקנה יציבות יחסית בהחזר החודשי, למעט השינויים במדד.
 • אם הריבית  תרד ותרצו למחזר את ההלוואה, תידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.
בהלוואה זו הקרן מושפעת מתנודות המדד, ואילו הריבית תשתנה פעם אחת, במחצית תקופת ההלוואה. ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-6 שנים.

חשוב לדעת:
 • מסלול זה מקנה יציבות יחסית בהחזר החודשי, למעט השינויים במדד.
 • ניתן לבצע פירעון מוקדם ללא עמלה במועד שינוי הריבית. לאורך תקופת ההלוואה, למעט מועד שינוי הריבית, פירעון מוקדם כרוך בתשלום עמלה.
בהלוואה זו הקרן מושפעת מתנודות המדד, ואילו הריבית משתנה לפי שיעור הריבית שפרסם בנק ישראל לעניין חישוב עמלת פירעון מוקדם בהלוואות לדיור.
תוכלו לבחור את מועדי שינוי הריבית, החל מריבית משתנה מדי 10 חודשים ועד לריבית משתנה מדי 60 חודשים. ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-4 שנים.

חשוב לדעת:
 • ניתן לבצע פירעון מוקדם ללא עמלה במועדי שינוי הריבית.
 • במועדי שינוי הריבית, הריבית עשויה לרדת אבל גם עלולה לעלות.
בהלוואה זו הקרן מושפעת מתנודות המדד ואילו הריבית משתנה לפי תשואות אג"ח שגם הן צמודות למדד המחירים לצרכן. הריבית על הלוואה זו תשתנה לאורך תקופת ההלוואה, בכל 60 חודשים. ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-10 שנים.

חשוב לדעת:
 • הלוואה זו כוללת תחנת יציאה אחת ל-5 שנים, ובכך מאפשרת החלפת מסלול משכנתא או מחזור משכנתא באותה נקודת זמן, ללא עמלת פירעון מוקדם.
 • במועדי שינוי הריבית, הריבית עשויה לרדת אבל גם עלולה לעלות.

 • מנגנון קביעת הריבית: שיעור הריבית ייקבע במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי ריבית (כל 60 חודש), על פי תשואות האג"ח כלומר, על פי התשואה הריאלית באחוזים הנגזרת מאמידת עקום אפס של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שהתפרסם שני ימי עסקים לפני תחילת תקופת הריבית, על ידי בנק ישראל, בסוג ממוצע קלנדרי לתקופה לפדיון של 5 שנים. שיעור תשואה זה מתפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת הכותרת: "סטטיסטיקה" > "הפעילות הפיננסית" > "שוק אגרות החוב והמק"מ" > "אגרות חוב ממשלתיות" > "התשואה הריאלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס".

משכנתא שאינה צמודה

בהלוואות אלה רכיב הקרן נשאר קבוע, ואילו רכיב הריבית יכול להיות קבוע או משתנה.
ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל המתעדכנת אחת לחודש, בתוספת 1.5%.
לדוגמה, אם ריבית בנק ישראל היא 0.25%, ריבית הפריים תהיה 1.75%.
ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-4 שנים.

חשוב לדעת:
 • אין תשלום עמלת פירעון מוקדם ולכן ניתן לבצע שינויים בהלוואה או לפרוע אותה בכל עת.
 • הקרן אינה צמודה למדד ולכן פוחתת החל מהתשלום הראשון.
 • שינויים בריבית משפיעים מאוד על גובה התשלום החודשי.
הלוואה בריבית קבועה לא צמודה למדד, הניתנת לפריסה של 30-4 שנים.  

חשוב לדעת:
 • מסלול זה מקנה מקסימום ביטחון ויציבות בהחזר החודשי, אשר לא ישתנה במהלך כל תקופת ההלוואה.
 • הקרן אינה צמודה למדד ולכן פוחתת החל מהתשלום הראשון.
 • אם הריבית תרד ותרצו למחזר את ההלוואה, תידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם
הלוואה בריבית משתנה על בסיס תשואות אג"ח לא צמודות. הריבית החלה על הלוואה זו תשתנה לאורך תקופת ההלוואה, בכל 60 חודשים. ההלוואה ניתנת לפריסה של 30-10 שנים.
  
חשוב לדעת:
 • הלוואה זו כוללת תחנת יציאה אחת ל-5 שנים, ובכך מאפשרת החלפת מסלול משכנתא או מחזור משכנתא באותה נקודת זמן, ללא עמלת פירעון מוקדם.
 • במועדי שינוי הריבית, הריבית עשויה לרדת אבל גם עלולה לעלות.
 • שיעור הריבית ייקבע במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי ריבית (כל 60 חודש) על פי התשואה הנומינלית באחוזים הנגזרת מאמידת עקום אפס של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הלא צמוד, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שהתפרסם שני ימי עסקים לפני תחילת תקופת הריבית, על ידי בנק ישראל, בסוג ממוצע קלנדרי לתקופה לפדיון של 5 שנים.
  שעור התשואה זה מתפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת הכותרת "סטטיסטיקה" > "הפעילות הפיננסית" > "שוק אגרות החוב והמק"מ" > "אגרות חוב ממשלתיות" > "התשואה הנומינלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס".

הלוואה הניתנת לתקופה של 4-1 שנים. הלוואות מסוג זה מיועדות לתקופות קצרות, למשל, למצב שבו רכשתם נכס וטרם מכרתם את הנכס הקיים שלכם.

קיימים שני אפיקי תשלום להלוואה זו:
 • הלוואה הנפרעת בתשלום חד-פעמי בסוף התקופה.
 • הלוואה שהקרן והפרשי ההצמדה עליה נפרעים בתשלום חד-פעמי בסוף התקופה, ואילו הריבית משולמת באופן שוטף מדי חודש.
מסלול רלוונטי לבעלי משכנתא קיימת. סדרות אלה לא קיימות בהלוואות חדשות.
 
סדרת האג"ח הראשונה – סדרת אגרת חוב אשר התקופה שנותרה לפדיונה הינה הקרובה ביותר לחמש שנים, מקרב אגרות החוב שהתקופה שנותרה לפדיונן הינה שנתיים ושבעה חודשים ומעלה אך פחותה מחמש שנים.
 
סדרת האג"ח השנייה – אגרת חוב אשר התקופה לפדיונה הינה הקרובה ביותר לחמש שנים, מקרב אגרות החוב שהתקופה שנותרה לפדיונן הינה מחמש שנים ועד שבע שנים וששה חודשים.
 

שילוב מספר סוגי משכנתאות

אם אינכם מעוניינים לבחור בסוג אחד בלבד של משכנתא לטווח ארוך, אתם יכולים לשלב בין כמה סוגי משכנתאות. שילוב כזה יסייע לכם לפזר סיכונים ולהיערך ליותר מתרחיש כלכלי אחד.
 
אתם מוזמנים לפנות ליועצי המשכנתאות שלנו בסניפים לקבלת פרטים נוספים.
 

חשוב לדעת

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • תמהיל ההלוואה כפוף להוראת בנק ישראל.
 • ריבית בנק ישראל: שיעור הריבית שבו בנק ישראל מלווה כספים לתאגידים הבנקאיים או לווה מהם כספים. ריבית זו נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ומפורסמת על ידו.