• מחשבון הלוואות

מחשבון הלוואות

לפניך מחשבון המאפשר לך לבדוק את גובה ההחזרים החודשיים, סכום ההלוואה ותקופת ההחזר.
בחר/י באפשרות הרצויה ומלא/י את השדות הריקים בהתאם להלוואה שברצונך לקבל. לחץ על חשב והמחשבון יציג את הנתון המבוקש.
סכום ההלוואה:
החזר חודשי:
תקופה בחודשים:
שיעור הריבית השנתית: %
בחר אחד מהמסלולים:
הלוואה שקלית לא צמודה
בתוספת ריבית משתנה על בסיס הפריים ששיעורו היום הינו 1.6%
הלוואה שקלית צמודה למדד
המחירים לצרכן
בהתבסס על תחזית אינפלציה לשנה בקרובה של כלכלני בנק הפועלים: 2.0%
בהתבסס על שיעור האינפלציה בשנה הקודמת: 2.1%
בהתבסס על תחזית האינפלציה שלך לשנה הקרובה:
הלוואה שקלית צמודה למט"ח
בהתבסס על שיעור פיחות הדולר בשנה הקודמת : 7.6%
בהתבסס על תחזית הפיחות שלך (לגבי כל מטבע) לשנה הקרובה:


לחץ לתוצאה
השימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מיקצועי, אינו בגדר ייעוץ להשקעה, המלצה ו/או חוות דעת,
אלא נועד לשמש כהבהרה והסברה בלבד.
מידע נוסף אודות הלוואות משכנתא ומוצרי אשראי נוספים, ניתן למצוא באתר בנק הפועלים