הסדרים עם הרשויות האמריקאיות

הסדרים עם הרשויות האמריקאיות


בהמשך לדיווח מיידי של הבנק מיום 30.4.2020 בנוגע להסדרים בין קבוצת הבנק לבין הרשויות האמריקאיות בקשר עם חקירת הרשויות האמריקאיות הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים ("חקירת המס") ובקשר עם חקירת משרד המשפטים האמריקאי בנושא הפדרציה הבינלאומית לכדורגל (FIFA) ("חקירת פיפ"א"), ניתן לעיין בקישורים להלן במסמכי ההסדרים עצמם: