חברי הנהלה

דב קוטלר

מנהל כללי

אמיר בכר

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת ניהול הסיכונים

גולן שרמן

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת החדשנות

אתי בן-זאב

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב

זאב חיו

מבקר פנימי ראשי, במעמד משנה למנהל כללי, ממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל

ידין ענתבי

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת שווקים פיננסים ובנקאות בינלאומית

יעל אלמוג

משנה למנהל כללי, היועצת המשפטית הראשית

גיא כליף

חשבונאי ראשי

רם גב

משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הפיננסית – CFO
צחי כהן
משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה העסקית

עמית אוברקוביץ'

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת משאבי אנוש

דלית רביב

משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת בנקאות קמעונאית