חברי הנהלה

דב קוטלר

מנכ"ל הבנק מיום 1.10.2019

אמיר בכר

משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת ניהול הסיכונים

אתי בן-זאב

משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב

גולן שרמן

משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת החדשנות והאסטרטגיה

גיא כליף

חשבונאי ראשי

דלית רביב

משנה למנכ"ל, ממונה על החטיבה הקמעונאית

זאב חיו

מבקר פנימי ראשי, ממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל

ידין ענתבי

משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת שווקים פיננסים ובנקאות בינלאומית

יעל אלמוג

משנה למנכ"ל, היועצת המשפטית הראשית של הבנק

עמית אוברקוביץ'

משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת משאבי אנוש

צחי כהן
משנה למנכ"ל, ממונה על החטיבה העסקית

רם גב

משנה למנכ"ל, ממונה על החטיבה הפיננסית