פרופיל הבנק

פרופיל הבנק

פרופיל בנק הפועלים


בנק הפועלים בע"מ נוסד בשנת 1921 על ידי המוסדות המרכזיים של היישוב באותה עת - ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בישראל.

בשנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל תחומי הבנקאות, והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. נוסף על פעילותה בארץ, לקבוצה גם פעילות בחו"ל, וכן קשרים עם בנקים ברחבי העולם.
 

פעילות קבוצת הבנק בארץ

קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול תחומי הבנקאות השונים ובפעילות משיקה בשוק ההון, באמצעות שלוש חטיבות מרכזיות: החטיבה העסקית, החטיבה הקמעונאית וחטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.


החטיבה העסקית

החטיבה משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים, כאשר בתחום החברות הגדולות (Corporate) פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית. בתחום החברות הבינוניות (Middle Market) פועלת החטיבה באמצעות מרכזי עסקים הפרוסים ברחבי המדינה ובאמצעות מרכזי שירות, המעניקים ללקוחות החטיבה שירותים תפעוליים.


החטיבה הקמעונאית

החטיבה משרתת את הלקוחות הפרטיים והעסקיים הבינוניים והקטנים של בנק הפועלים באמצעות מאות סניפים ומכשירים לשירות עצמי ברחבי הארץ, מוקד טלפוני, ערוצי דיגיטל ומענה ברשתות החברתיות.
לקוחות החטיבה נהנים משירותים במגוון תחומים, כגון ניהול החשבון השוטף, אשראי, חסכונות, מטבע חוץ, פעילות בשוק ההון, וייעוץ וליווי מקצועי ללקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים באמצעות כלים מתקדמים.
כחלק מתפיסת השירות והאחריות החברתית אותה מנהיג הבנק, הונגשו כלל שירותי הבנק לאנשים עם מוגבלות, תוך קידום נושא הנגישות בפיתוח מוצרים חדשים ובמציאת פתרונות ייחודיים ללקוחות.


חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית

החטיבה מרכזת את פעילות קבוצת הבנק במרבית תחומי שוק ההון בארץ ובחו"ל. פעילות זו כוללת, בין היתר, מתן שירותי ביצוע פעולות מסחר בניירות-ערך (ברוקראג''), שמירת ניירות-ערך, שירותי מסחר במטבעות ובנגזרים, מחקר וייעוץ, שירותים למנהלי נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, בנקאות להשקעות, עסקי חיתום וניהול הנפקות.
הפעילות הבינלאומית של קבוצת הבנק כוללת את סניף ניו יורק ונציגויות הפועלים שוויץ, בנק פוזיטיף תורכיה, וכן קיום קשרים עם בנקים ברחבי העולם.
עיקר הפעילות העסקית הבינלאומית של הבנק מבוצעת באמצעות סניף ניו יורק, המתמקד במתן שירותים בנקאיים מקיפים הן לחברות ישראליות הפועלות בארצות-הברית והן לחברות ולקוחות מקומיים, הכוללים: אשראי, סחר-חוץ, פיקדונות ושירותי חדר עסקות. סניף ניו-יורק מאפשר ללקוחותיו גם ביטוח פיקדונות על-ידי ה-FDIC. בנוסף הסניף נותן אשראי בדרך של רכישת השתתפויות. 
המבנה הארגוני של בנק הפועלים
המבנה הארגוני של הבנק
  • בראש הבנק עומד יו"ר הדירקטוריון. כפופים אליו הם המנכ"ל, היועץ המשפטי הראשי ומבקר הפנים הראשי.
  • היחידות המדווחות למנכ"ל כוללות את הייעוץ המשפטי הראשי, מזכירות הבנק, דוברות הבנק, מטה השיווק ופרסום.
  • יחידות נוספות שנמצאות בכפיפות למנכ"ל– משאבי אנוש, מחזיקי עניין, ניהול סיכונים, CFO פיננסית, חשבונאי ראשי, מחשוב וטכנולוגיה, חדשנות ואסטרטגיה, קמעונאית, עסקית, שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.


פעילות קבוצת הבנק בארץ מתבצעת גם באמצעות חברות בת בתחומים שונים, שעיקרן:

  • פעילים - חברה לניהול השקעות בע"מ, מנהלת תיקי השקעות לגופים מוסדיים וליחידים.

  • פועלים שוקי הון - בנק ההשקעות פועלים שוקי הון פועל בשוק הישראלי משנת 1990. יחד עם השותפים האסטרטגיים, בנק ההשקעות האמריקאי וויליאם בלייר, מציעה פועלים שוקי הון מגוון רחב של שירותי בנקאות גלובליים להשקעות, הכוללים הנפקות ציבוריות בארץ ובעולם, מיזוגים ורכישות בארץ ובחו"ל, הנפקות פרטיות, פעילות מחקר, ארגון מבני מחודש לעסקים ופתרונות מימון.