חברות בנות

חברות בנות

חברות בנות של בנק הפועלים בארץ ובעולם

חברות הבת של בנק הפועלים פועלות בארץ ובעולם, בתחומי הבנקאות כמו גם בתחומים נוספים. 

בנוסף, אנו משקיעים באמצעות חברות המסונפות לקבוצת בנק הפועלים, במגוון רחב של תחומי פעילות, בעיקר במשק הישראלי.
לפניכם רשימת תחומי הפעילות והגופים שבאמצעותם אנו פועלים:

פרטים נוספים אודות אחזקות הבנק בחברות בנות וכלולות יש לעיין בדוחות הכספיים העדכניים של הבנק.