חזון הבנק

חזון הבנק

 
חזון הבנק

חזון הבנק

להיות מוסד פיננסי גלובלי, מוביל, שמרכזו בישראל, ממוקד בלקוחותיו, הפועל ליצירת חירותם הפיננסית.
אנו פועלים להשאת ערך למחזיקי העניין, בהלימה לעקרונות הקיימות - כלכליים, חברתיים וסביבתיים.
אנו מחויבים לטיפוח ההון האנושי ולעידוד מצוינות וחדשנות.
אנו פועלים על פי ערכי היסוד של אנושיות, יושרה, פתיחות ואחריות.