בנק הפועלים הוא הבנק הראשון שהגיע להבנות עם מתפעלי הנפקה נוספים - חברות כרטיסי האשראי כאל ולאומי קארד

24.01.18

במסגרת החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (ועדת שטרום) נקבע, כי החל מ-31 בינואר 2019 (שנתיים ממועד החקיקה), נתח של תפעול הנפקת כרטיסים חדשים בידי חברת כרטיסי אשראי לא יעלה על 52% מהכרטיסים החדשים המונפקים בידי הבנק. כלומר, על הבנק להתחבר, בנוסף לחברת ישראכרט, למתפעל הנפקה אחד נוסף לפחות (לאומי קארד ו/או כ.א.ל).

בחודשים האחרונים קיים בנק הפועלים הליך מול לאומי קארד וכאל תוך מתן הזדמנות נאותה והוגנת לכל חברה מתפעלת להציע את שירותיה. במסגרת התהליך התקיים מו"מ מסחרי ונעשו בחינות ישימות לטובת הגדרת הממשקים הטכנולוגיים, התהליכים ומאפייני השירות על מנת לאפשר את השירות המיטבי ללקוחות הבנק. בכוונת הבנק להיכנס לתהליך לחתימת הסכמים עם שתי החברות, כאל ולאומי קארד, על בסיס הבנות שהושגו בין הבנק לחברות. תהליך היישום צפוי לארוך כשנה ועם סיומו יעבוד בנק הפועלים עם שלוש חברות כרטיסי האשראי כמתפעלות הנפקה.

את התהליך הובילו מטעם הבנק ארז יוסף, המשנה למנכ"ל, ועופר קורן, מנהל היחידה ליישום החוק להגברת התחרות.
אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, מסר: "המהלך יאפשר ללקוחות הבנק להמשיך ליהנות ממגוון אפשרויות ומשירות תחרותי ואיכותי בתחום כרטיסי החיוב, ולממש את לשון ורוח החוק להגברת התחרות באופן השלם והאפקטיבי ביותר".

ארז יוסף, המשנה למנכ"ל, מסר: "אנו שמחים להיות הראשונים ולהשלים עוד אבן דרך ביישום הרפורמה, לאחר תהליך סדור ויסודי עם חברות כרטיסי האשראי. אנו נמשיך ונפעל למינוף שיתופי הפעולה לטובת לקוחות הבנק".