נגישות המידע

נגישות המידע

המידע שלנו נגיש בשבילכם

המידע באתר האינטרנט נגיש מראש ומותאם להגדלה ולתוכנות הקראה.  

לצורך הנגשת מידע מודפס כגון מכתבים, דפי חשבון, דיווחים למיניהם, ברושורים ועוד, ניתן לפנות לבנקאי בערוצים השונים ולבקש כל סוג של מידע בפורמט נגיש המותאם לצרכיו של הלקוח.

  • הקראה עד 3 דפים – ניתן לפנות לבנקאי להקראה מיידית
  • הקראה מעל ל 3 עמודים – יש לפנות לבנקאי לתיאום הקראה תוך שבוע 
  • הגדלת המסמך – ניתן לפנות לבנקאי להגדלה מיידית.
  • ניתן לקבל מידע מונגש בקבצים דיגיטליים להקראה במחשב

אם נדרשת לכם צורת הנגשה שונה, תוכלו לפנות לבנקאי הסניף בו מתנהל חשבונכם או לשלוח אימייל לכתובת: mailbox.negishut@poalim.co.il
 הבנק  יטפל בבקשה תוך שלושה שבועות מיום הגשתה.
תמלול / תרגום לשפת הסימנים - בנושאים פיננסיים מורכבים הדורשים תקשורת ממושכת בין הבנקאי בבנק לבין הלקוח, לדוגמה כשמדובר בפגישת ייעוץ השקעות או ייעוץ ללקיחת משכנתא, מאפשר הבנק ללקוחות עם מוגבלות שמיעה לקיים פגישה בנוכחות מתמלל / מתורגמן לשפת סימנים. לצורך תיאום פגישה בליווי מתורגמן יש לפנות לבנקאי בסניף או לשלוח אימייל לכתובת: mailbox.negishut@poalim.co.il 

מאגר חומרים נגישים זמינים