נגישות בבנקטים ומכשירים לשירות עצמי

נגישות בבנקטים ומכשירים לשירות עצמי

נגישים גם בבנקטים ובמכשירים לשירות עצמי

בבנקטים, במכשירים לשירות עצמי ובמכשירי פועלים לעסקים בשירות עצמי בוצעו התאמות נגישות. 


ההתאמות שבוצעו:

  • אפשרות גישה אל המכשיר ושטח תמרון לצד המכשיר
  • התאמות בגובה המסך ואמצעי התפעול
  • התאמות בגודל הפונטים וניגודיות הצבעים למוגבלות בראייה
  • התאמות זמני התגובה על מנת לאפשר זמן תגובה איטי יותר
  • אפשרות תפעול מלאה ע"י הנחיות קוליות ללקוחות עיוורים ולכאלה שאינם יכולים לקרוא ע"י הכנסת אוזניות לשקע מתאים
  • הדפסות בפונט מוגדל – בלחיצה על מצב נגישות
  • סימון המכשירים בסמל הנגישות
  • הצבת שלט הכוונה קולי המכוון למיקום המכשירים
  • פעולת קבלת תור ניתנת לביצוע במכשירים לשירות עצמי
ניתן לפנות לסניף לבקשת עזרה באופן תפעול המכשיר.