נגישות אתרי האינטרנט והאפליקציות

נגישים גם בדיגיטל

כל האתרים והאפליקציות של הבנק נגישות ומתוחזקות באופן שוטף, תוך הסתייעות בחברת ייעוץ מובילה בתחום.

בכל הנוגע להנגשת אתרי האינטרנט והאפליקציות שבניהולו, פועל הבנק פועל בהתאם לתקנות ולתקן הישראלי: תקנה 35 לנגישות השרות לשרותי אינטרנט, תקן ישראלי 5568 להנגשת אתרי אינטרנט ועל פי WCAG 2.0 ברמה  AA. 

כל האתרים והאפליקציות של הבנק מכילות הנחיות לתפעול הנגישות. הנגשת האפליקציות מבוצעת בהתאם להנחיות מדריכי הנגישות של מערכות ההפעלה אנדרויד Android ואפל – iOS. לכל מכשיר וסוג מערכת הפעלה יש הנחיות באשר לאופן ההנגשה והשימוש בהסדרי  הנגישות. מומלץ ללמוד את הנושא הן בסיוע המרכז לעיוור והן בעזרת עמותת יעדים לצפון מגדל אור.