שאלות ותשובות

החוק לצמצום מסגרות בכרטיסי אשראי


הכנו לכם מספר שאלות ותשובות שיעזרו לכם להבין כיצד החוק לצמצום מסגרות בכרטיסי אשראי ישפיע עליכם וכיצד להתמודד עם השינוי הצפוי במסגרות.   

מסגרת הכרטיס היא מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל ובכלל זה רכישת מוצרים, עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות (גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא), משיכת מזומנים בחו"ל ושימוש בהסדרי האשראי בכרטיס. 

על הלקוח לוודא כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס ואשר טרם נפרעו על ידיו, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על מסגרת הכרטיס.

לצפייה בגובה המסגרת המאושרת עבורכם יש להיכנס לאתר או לאפליקציה ולבחור בתפריט "כרטיסי אשראי". בנוסף, גובה המסגרת ותקופתה מפורטים בדף ריכוז החיובים של הכרטיס.
בינואר 2017 פורסם חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז- 2017 ("החוק"). בין השאר קובע החוק, כי על בנק הפועלים כבנק שהוגדר כבנק בעל היקף פעילות רחב, לצמצם את סך מסגרות כרטיסי האשראי שלו ב- 45%. הוראה זו תחול למשך 3 שנים החל מינואר 2021. 
במטרה לסייע למשקי הבית ובפרט לבעלי הכנסה נמוכה, הוחרגו כרטיסים בעלי מסגרת של עד 7,500 ₪ .
 
גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה, המוקטנת, יפורטו בהודעה שתישלח אליכם על ידי הבנק.
בנוסף, גובה המסגרת התקפה למועד מסוים, מפורטת בדף ריכוז החיובים של הכרטיס.
היקף הקטנת המסגרת נקבע, בין היתר, לפי גובה השימושים בפועל בכרטיס ב-12 החודשים האחרונים שלפני צמצום המסגרת וזאת במטרה להתאים את מסגרת הכרטיס לצורכי הלקוח. 
 
השינוי ישפיע רק במקרה בו סכום עסקה מסוימת יהיה מעל המסגרת החדשה, כלומר, הבנק מתאים את גובה המסגרת החדשה בהתאם לשימושים בשנה האחרונה. בנוסף, כל חודש, אחרי תאריך החיוב, מסגרת הכרטיס מתפנה מחדש (זאת, מלבד סכומי אישורים בתוקף, עסקאות בתשלומים או עסקאות בהסדרי האשראי או עסקאות בהסדרים אחרים המאפשרים דחיית מועד פירעון של חיובים ). 
מעבר לכך, לבנק שיקול דעת לאשר, באופן נקודתי, עסקאות מעל מסגרת הכרטיס. אם מתוכננת עסקה גדולה מראש שסכומה יהיה מעל המסגרת, מומלץ לפנות אלינו מראש לצורך בחינת האישור.
 
מועד חידוש מסגרת הכרטיס מתבצע פעמיים בשנה ב- 30/6 וב- 31/12. לפני מועד חידוש זה יישלח אליכם מכתב מהבנק המפרט את גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה. בנוסף, בדף ריכוז החיובים הנשלח אלכם על ידי חברת כרטיסי האשראי, יופיע עדכון לעניין המסגרת החדשה. 
ניתן גם לצפות בגובה המסגרת בתפריט כרטיסי האשראי באתר ובאפליקציה. 
 
מסגרת פנויה- היא ההפרש בין המסגרת שאושרה על ידי הבנק לבין סך ההתחייבות הכוללת בכרטיס. 
ניתן לצפות בגובה המסגרת באתר הבנק ובאפליקציה. 
 
תוכלו להגיש בקשה להגדלת מסגרת הכרטיס בפניה לבנקאי בסניפכם או לבנקאי בשירות "פועלים בטלפון" 2407* בחינת הבקשה תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק.
נמליץ לבדוק באופן תכוף יותר את גובה המסגרת ואת השימושים בכרטיס האשראי ובהתאם לכך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת ברכישות עתידיות. 

חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל