הפסקה צפויה של פרסום ריבית ה-LIBOR

הפסקה צפויה של פרסום ריבית ה-LIBOR

 

בתחילת שנת 2022 צפויה המערכת הפיננסית העולמית להפסיק את פרסום שיעורי ריביות ה- LIBOR ולחדול מהשימוש בהן. 

מאחר שקיימים מוצרים פיננסיים רבים המבוססים  על ריבית ה- LIBOR, צפויים שינויים באופן חישוב הריבית במגוון מוצרים פיננסיים הכוללים בין היתר הלוואות ומסגרות עו"ש הנקובות במטבע חוץ, אגרות חוב ופיקדונות מסוימים הנקובים במטבע חוץ ובמכשירים ומוצרים הנגזרים מריבית ה- LIBOR (כגון IRS, CCS  וכו'). 


הריביות הצפויות להחליף את ריביות ה- LIBOR

לאור המלצותיהן של וועדות בינלאומיות, נקבעו בעולם מספר ריביות חליפיות לריביות ה-LIBOR. הריביות החליפיות מפורסמות על ידי הגופים שנבחרו לניהולן וכן בפלטפורמות "פיננסיות" נוספות כגון Bloomberg ו- Reuters.

להלן טבלה המתארת בקצרה את סוגי הריביות החליפיות בהן צפויות המערכות הבנקאיות לעשות שימוש:

 
מטבע ריבית ה-LIBOR הריבית החליפית
דולר אמריקאי LIBOR –USD לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) SOFR – Secured Overnight Financing Rate 
לתקופה של 1 יום
אירו LIBOR –EUR לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) לצורכי הלוואות – Euribor לתקופות שונות (כגון: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה)
לצרכי עו"ש  Euro Short Term Rate - €STR - לתקופה של 1 יום
לירה שטרלינג LIBOR –GBP לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) SONIA – Sterling Overnight Index Average לתקופה של 1 יום
פרנק שוויצרי LIBOR –CHF לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) SARON – Swiss Average Rate Overnight לתקופה של 1 יום
יין LIBOR –JPN לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) TONAR – Tokyo Overnight Average Rate לתקופה של 1 יום     
 

מידע והרחבות נוספות בנושא הריביות החליפיות ניתן למצוא, בין היתר, באתרי האינטרנט של הבנקים המרכזיים במדינות המטבע.
ריביות ה- LIBOR היוו בסיס לחישוב שיעור הריבית על מוצרים פיננסיים רבים, לדוגמא- הלוואות ופיקדונות. החל מ-2022, לא יפורסמו עוד ריביות אלו ובמקומן ייעשה שימוש בריביות חליפיות. הריביות החליפיות לא יחליפו באופן מלא ("אחד לאחד") את ריביות ה LIBOR, אך ישמשו כבסיס חלופי לחישוב שיעור הריבית במוצרים פיננסיים אשר מבוססים על ריבית ה LIBOR.
כרגע אין חלופה אחרת המבוססת על ריבית משתנה. הלוואות, פיקדונות או מוצרים רלבנטיים אחרים יומרו לבסיס הריבית החדש ככל הנראה במהלך שנת 2021, או בעת הפסקת פרסום הריבית הרלוונטית למוצר.
ההמרה לריבית חלופית במקום ריבית ה LIBOR תתבצע כפי שיהיה נהוג ומקובל בעולם.
אין וודאות שכל הבנקים בישראל יקבעו את אותם בסיסי ריבית חלופית. יחד עם זאת סביר שהבנקים בישראל ייצמדו להמלצות הועדות הבינלאומיות בנושא.
המעבר לריביות בסיס חליפיות מהווה אתגר משמעותי למערכת הפיננסית העולמית במיוחד במוצרים כדוגמת אגרות חוב, בהן  קיים קושי ניכר במעבר למנגנון חישוב ריבית השונה מהנקוב בהן. נציין כי אין סטנדרט אחיד וגורף למוצרים אלו, והינם כוללים לעיתים סעיפים חוזיים המקשים על החלפת ריבית הבסיס ובדרך כלל תידרש הסכמה של חלק ניכר מהמחזיקים בהם לצורך ביצוע שינוי בתנאי אגרות החוב.
בהלוואה בריבית קבועה יש וודאות לגבי גובה הריבית בכל תקופת ההלוואה, ולכן, להפסקת פרסום ריבית ה LIBOR אין ולא תהיה השפעה על הלוואה בריבית קבועה.
לעומת זאת, בהלוואה בריבית משתנה, הריבית אינה קבועה לאורך חיי ההלוואה ובנוסף לכך, לאור ההפסקה הצפויה של פרסום ריבית ה LIBOR, נוסף רכיב נוסף של אי וודאות שמקורו באי ידיעה של המנגנון החלופי אשר יחליף את ריבית ה LIBOR. 
בהתאם לכך, כל לקוח צריך לקבל החלטה בהתאם להלוואה המתאימה לצרכיו ובהתאם להערכתו למגמת הריבית בתקופת ההלוואה.
אנו ממליצים לפנות ולהתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.
אנו מביאים לכם את המידע על מנת שתוכלו להיערך מראש לשינוי זה.
נוסיף ונעדכן ברגע שיהיו התפתחויות נוספות בנושא.