ריבית שלילית בחשבונות עו"ש במטבע חוץ

ריבית שלילית בחשבונות עו"ש במטבע חוץ


שיעור הריבית השלילית בגין יתרות זכות בחשבונות עו"ש במטבע חוץ

בתוקף החל מיום 1.8.2021

 
  • המידע בטבלה הוא עבור כל סוגי הלקוחות (פרטיים ותאגידים) 
  • חשבונות פמ"ח פיצויים (פפ"צ) לא יחויבו בריבית שלילית
  • יתרות בחסכון במט"ח (סוג חשבון 152) לא יחויבו בריבית שלילית כל עוד הוראת הקבע פעילה
  • החשבון יחוייב בתחילת כל חודש בגין היתרות בחודש הקודם. החישוב הוא עבור כל יום בו היתרה בחשבון הגיעה לסכום הסף או גבוהה ממנו. החיוב הוא עבור כל היתרה. 
 
מטבע סימול סכום הסף שבהינתן יתרה גבוהה ממנו תגבה ריבית שלילית במט"ח על כל היתרה (ביחידות מטבע) שיעור הריבית השלילית במט"ח, הנומינלית, בחישוב שנתי שיעור הריבית השלילית במט"ח, המתואמת, בחישוב שנתי  בסיס הימים לחישוב
אירו (EURO) EUR 100,000 0.65%- 0.65704%- 360
פרנק שוויצרי (Swiss Franc) CHF 100,000 0.90%- 0.90869%- 360
כתר דני (Danish krone) DKK 100,000 0.70%- 0.70742%- 360
כתר שוודי (Swedish krona) SEK 100,000 0.40%- 0.40480%- 360
ין יפני (Japanese yen) JPY 10,000,000 0.30%- 0.30374%- 360


 

מידע נוסף

בדרך כלל, אין חיוב ריבית על יתרות זכות בחשבון עו"ש, חיובי הריבית מבוצעים על יתרות חובה בלבד.
בשנים האחרונות, במטרה לעודד צמיחה והשקעה במשק ובשוק ההון, החליטו מספר בנקים מרכזיים בעולם להפחית את שיעורי הריבית במטבעות מסוימים לשיעור ריבית שלילי, ובכך לצמצם את הכדאיות להחזיק יתרות עו"ש ו/או פיקדונות בנקאיים במטבעות אלו.
משמעותה של ריבית שלילית על מטבעות מסוימים המוחזקים בעו"ש במטבע חוץ, היא ירידה בסכום הקרן שמופקד בבנק. 
ריבית שלילית תגבה נכון להיום במטבעות הבאים: אירו, פרנק שוויצרי, כתר דני, כתר שבדי, ין יפני. 
רשימת המטבעות יכולה להשתנות מעת לעת.
הבנק יגבה ריבית שלילית  כאשר היתרה בחשבון תעבור סף של יתרה מינימלית  אשר תקבע על ידי הבנק בהתאם לסוג החשבון (פרטי/עסקי). 
ביום שהיתרה תגיע ליתרה המינימלית שנקבעה, או תעבור אותה, הבנק יגבה ריבית על כל היתרה באותו היום.
היתרה המינימלית לגביית הריבית מפורסמת באתר הבנק. 
לא תיגבה ריבית בחשבונות מסוג פיצויים לנרדפי הנאצים (פפ"צ).

לא תגבה ריבית שלילית מחסכון בהוראת קבע במט"ח, כל עוד ההוראה פעילה. 
הריבית מחושבת לפי גובה יתרת הזכות בחשבון בכל יום (בימים שהיתרה תגיע ליתרה המינימלית שנקבעה, או תעבור אותה) מוכפלת בשיעור הריבית השלילית, לפי בסיס החישוב של המטבע . הריבית תחושב לכל יום בנפרד, תסוכם כל חודש ותחויב בחשבון בחודש העוקב. 

להלן דוגמה לחישוב ריבית:
דוגמא
עבור שני ימים בהם היתרה היא מעל 100,000 אירו חויבה ריבית בסך 9.68 אירו. 
עבור 29 ימים בהם היתרה מתחת ל- 100,000 אירו אין חיוב ריבית. 
 
החיוב הראשון יבוצע בתחילת חודש ספטמבר 2021 על יתרות החל מ- 1.8.2021. 
שיעורי הריביות מפורסמים באתר זה, מעל השאלות והתשובות תחת הכותרת "ריבית שלילית בחשבונות עו"ש במטבע חוץ"
החיוב יעשה בתחילת כל חודש עבור יתרות  הזכות בחודש הקודם. 
בתחילת כל חודש תשלח הודעה ללקוח ובה חישוב הריבית שנגבתה בחודש הקודם.
קיימים מספר בנקים אשר כבר מחייבים את חשבונות הלקוחות בריבית שלילית. כל בנק פועל באופן עצמאי וקובע את התנאים ללא קשר לבנקים האחרים.