בעלי משכנתא בבנק הפועלים, אנחנו כאן בשבילכם.

על פי מתווה בנק ישראל מתאריך 30.11.2020, לקוחות שנפגעו משמעותית מהשלכות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה להפחתה בהחזרים החודשיים, על ידי דחייה חלקית שלהם, ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה. 

אם הנכם עומדים בשלושה תנאים מצטברים, תוכלו להגיש בקשה לדחיית קרן ההלוואה כך שההחזר החודשי יפחת בין 75%-40%. 
תקופת התשלום המופחת: עד 24 חודשים לבחירתכם.  
התשלום שיופחת מההחזר החודשי יתפרס על יתרת תקופת ההלוואה. 

להגשת הבקשה יש לעמוד בכל התנאים יחד:
 1. ההלוואה לדיור נמצאת בסטאטוס של דחיית תשלומים נכון ליום 31.12.2020. 
 2. הכנסת משק הבית לתאריך 28.02.2020 אינה עולה על 20,000 ₪ (נטו). 
 3. הכנסת משק הבית ירדה בשיעור 40% ומעלה.
ניתן להגיש את הבקשה בין התאריכים 01.01.2021- 31.03.2021.

 

אופן הגשת הבקשה באמצעות האתר: 

 • מזינים את פרטי הפונה  
 • משאירים טלפון ליצירת קשר ופרטים מזהים של ההלוואה 

בקשתכם תבדק ונשוב אליכם טלפונית. 
אם ניתן לאשר את הבקשה נעביר לכם בכתב את פרטי הדחייה, העלות, ולוח התשלומים החדש ליתרת התקופה. 
הדחייה תבוצע בפועל רק לאחר שנקבל את הסכמתכם בכתב, לביצוע הפחתת התשלום, לאחר שעיינתם במסמכים שהועברו אליכם.  


חשוב לדעת: 

 • אם דחיית הקרן בהלוואה לא תביא להפחתה עד לסכום המבוקש תבחן גם אפשרות של דחיית ריבית.
 • בתקופת הדחייה, ההלוואה תישא את ריבית ההלוואה כמפורט בחוזה ההלוואה. 
 • במקרים בהם תאושר דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית): הקרן והריבית שהצטברה בתקופת ההחזר המופחת, ונפרסו מחדש כאמור, יישאו גם הם את ריבית ההלוואה, כך שריבית שתשלומה נדחה תישא ריבית דריבית. במקרה של דחיית תשלומי קרן בלבד, הריבית תשולם בכל חודש ולא יצטברו סכומי ריבית דריבית.
 • בתום תקופת הדחייה, יתרת קרן ההלוואה, ובמקרה של דחיית הריבית גם הריבית שהצטברה כאמור, תיפרס לתשלומים חודשיים שווים ורצופים עד לתום תקופת ההלוואה המקורית.
 • התשלום החודשי לאחר תקופת הדחייה יגדל , עקב תוספת התשלום בגין הדחייה החלקית, וכן הוא יכול להשתנות גם בשל הפרשי הצמדה או שינוי בריבית, בהתאם לסוג ההלוואה.
 • ההחזר המופחת לא יחול על תשלומים בגין ביטוח חיים ומבנה המשולמים לבנק (אם קיימים).
 • בקשות להחזר מופחת בהלוואות בגינן מתנהל הליך משפטי לגביית החוב לבנק, או הלוואות בהן יש חוב פיגורים, יועברו לבחינת מרכז הגביה.
 • ביצוע ההפחתה על פי מתווה הינו ללא עמלה.
 • למעט האמור בבקשה זו, יישארו הסכמי ההלוואה לדיור ללא שינוי. הבקשה כפופה לאישור הבנק, המידע המלא במכתב ההצעה ואינה כרוכה בתשלום עמלה.

אישורכם ליצירת קשר 

אנו מסכימים כי הבנק יפנה אלינו ו/או יעדכן אותנו לגבי בקשתנו זו בטלפון, או במסרונים לטלפון שציינו לעיל.
לתשומת ליבכם: המיסרון (הודעת SMS)  יועבר אליכם באמצעות ספק הרשת שמספק לכם את השירות ויתכן שאף יישמר על ידו.
פרטי הלווים:
יש להקליד ת.ז. מלאה בת 9 תווים כולל ספרת ביקורת
טלפון ליצירת קשר וקבלת SMS (לטיפול בפניה זו בלבד):
 
פרטי החשבון ממנו משולמת ההלוואה/ות לדיור:
 
ככל שהבקשה הוגשה ע"י לווה אחד, הבקשה הינה בשם כל הלווים ובהסכמתם הריני מצהיר ש:
 1. הכנסות משק הבית שלי לתאריך 28.02.2020 נמוכות מ 20,000 ש"ח
 2. הכנסות משק הבית שלי ירדו בשיעור 40%