בעלי משכנתא בבנק הפועלים, אנחנו כאן בשבילכם.

כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה, משפחות רבות בישראל נמצאות במצב של חשש וחוסר ודאות.

אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית ותוכלו לבקש דחיית תשלומי משכנתא.


כיצד ניתן לבקש דחיית תשלומים?

  • לבקשת דחיה ראשונה לתקופת של 3 חודשים - פשוט ממלאים את הטופס שמופיע כאן מתחת ושולחים אלינו.
    עם קבלת בקשתכם נבדוק אותה ונשוב אליכם בטלפון או ב- SMS.
    חשוב לנו שתדעו: גם אם הבקשה תידחה נודיע לכם על כך טלפונית.
  • לבקשת דחיה לתקופה אחרת – ניתן לפנות ל- 2401*.  
  • לבקשת דחיית תשלומים שניה של עד 3 חודשים נוספים (למי שכבר ביקש פעם אחת לדחות ל 3 חודשים) – ניתן לפנות ל- 2401*. 

בקשת דחיית תשלומים בהלוואה לדיור

 

על אילו תשלומים תחול הדחייה?

הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה, בכל ההלוואות לדיור בהן הרכב הלווים זהה. הדחייה לא תחול על: תשלומים בגין ביטוח חיים ומבנה המשולמים לבנק, ככל שישנם, הלוואות גישור והלוואות עם דחית תשלומים (כל עוד ההלוואה לא נפרעת בתשלומים של קרן וריבית), הלוואות שמסתיימות ב- 6 החודשים הקרובים למועד הגשת בקשת הדחייה. בקשת דחייה לגבי הלוואה שקיים בה חוב פיגורים תועבר לבחינת מרכז הגביה.
 

איך מתבצעת הדחייה?

בתקופת הדחייה, ההלוואה תישא את ריבית ההלוואה כמפורט בחוזה ההלוואה. בתום תקופת הדחייה, התשלומים שלא שולמו, בגין הקרן ובגין הריבית יצטרפו ליתרת ההלוואה. יתרת ההלוואה (כולל התשלומים שנצברו לרבות ריבית על תשלומים אלו) תיפרס לתשלומים חודשיים שווים ורצופים עד לתום תקופת ההלוואה המקורית. הקרן והריבית שהצטברו בתקופת הדחייה ונפרסו מחדש יישאו גם הם את ריבית ההלוואה (כלומר גם הריבית שתשלומה נדחה תישא ריבית "ריבית דריבית"), ולכן התשלום החודשי לאחר הדחייה יגדל. יובהר כי התשלום החודשי לאחר תקופת הדחייה יכול להשתנות גם בשל הפרשי הצמדה או שינוי בריבית, בהתאם לסוג ההלוואות. 
  • למעט האמור בבקשת דחייה זו יישארו הסכמי ההלוואה לדיור ללא שינוי. 
  • בקשת הדחייה כפופה לאישור הבנק, ואינה כרוכה בתשלום עמלה.
 

דרכי התקשרות

אנו מסכימים כי הבנק יפנה אלינו ו/או יעדכן אותנו לגבי בקשתנו זו בטלפון, או במסרונים לטלפון שציינו לעיל.
לתשומת ליבכם: הודעת sms (מסרון) תועבר אליכם באמצעות ספק הרשת שמספק לכם את השירות ויתכן שאף תישמר על ידו.
פרטי הלווים:
טלפון ליצירת קשר וקבלת SMS (לטיפול בפניה זו בלבד):
 
פרטי החשבון ממנו משולמת ההלוואה/ות לדיור: