בעלי משכנתא בבנק הפועלים, אנחנו כאן בשבילכם.

בקשה לדחיית תשלומי המשכנתא בשל משבר הקורונה מבלי לצאת מהבית.

מי שכבר דחה תשלומים בשל משבר הקורונה– יוכל להגיש בקשה לדחייה לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עד ליום 31.12.20. 
מי שטרם דחה תשלומים בשל משבר הקורונה– יוכל להגיש בקשה לדחייה לתקופה של עד 6 חודשים.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה-30.12.20.

 

אופן הגשת דחיית תשלומי משכנתא באמצעות טופס דיגיטלי:

 • יש למלא את פרטי הפונה  
 • לבחור את התקופה הרצויה 
 • למלא טלפון ליצירת קשר וקבלת SMS
 • לבחור את סוג הדחייה (דחיית קרן או קרן וריבית)

עם קבלת בקשתכם נבדוק אותה ונשוב אליכם בטלפון או ב- SMS. במידה והבקשה תידחה נודיע לכם על כך טלפונית. 


חשוב לדעת: 

 • בתקופת הדחייה, ההלוואה תישא את ריבית ההלוואה כמפורט בחוזה ההלוואה. הריבית תצטבר לקרן בכל מועד פירעון חודשי, ותישא אף היא את ריבית ההלוואה. 
 • בתום תקופת הדחייה, יתרת קרן ההלוואה, ובמקרה של דחיית הריבית גם הריבית שהצטברה כאמור, תיפרס לתשלומים חודשיים שווים ורצופים עד לתום תקופת ההלוואה המקורית. 
 • הקרן והריבית שהצטברה בתקופת הדחייה, ונפרסו מחדש כאמור, יישאו גם הם את ריבית ההלוואה, כך שריבית שתשלומה נדחה תישא ריבית דריבית. במקרה של דחית קרן בלבד ותשלום ריבית כסדרה במהלך תקופת הדחייה, לא יצטברו סכומי ריבית דריבית. 
 • התשלום החודשי לאחר תקופת הדחייה יגדל, עקב תוספת התשלום בגין הדחייה וכן הוא יכול להשתנות גם בשל הפרשי הצמדה או שינוי בריבית, בהתאם לסוג ההלוואה.  


הדחייה לא תחול על:

 • תשלומים בגין ביטוח חיים ומבנה המשולמים לבנק (אם קיימים). 
 • הלוואות גישור והלוואות עם דחית תשלומים. 
 • הלוואות שמסתיימות ב- 6 החודשים הקרובים למועד הגשת בקשת הדחייה. 
 • הלוואות בגינן מתנהל הליך משפטי לגביית החוב לבנק.

לקוחות שפיגרו בתשלומי המשכנתא לפני ה-28.2.20, תקופת הדחייה המקסימלית תהיה עד 180 יום מתחילת הפיגור בהלוואה. בקשת דחייה לגבי הלוואה שקיים בה חוב פיגורים תועבר לבחינת מרכז הגביה. 
למעט האמור בבקשת דחייה זו יישארו הסכמי ההלוואה לדיור ללא שינוי. בקשת הדחייה כפופה לאישור הבנק, המידע המלא במכתב ההצעה ואינה כרוכה בתשלום עמלה.

אישורכם ליצירת קשר 

אנו מסכימים כי הבנק יפנה אלינו ו/או יעדכן אותנו לגבי בקשתנו זו בטלפון, או במסרונים לטלפון שציינו לעיל.
לתשומת ליבכם: הודעת SMS (מסרון) תועבר אליכם באמצעות ספק הרשת שמספק לכם את השירות ויתכן שאף תישמר על ידו.
פרטי הלווים:
יש להקליד ת.ז. מלאה בת 9 תווים כולל ספרת ביקורת
טלפון ליצירת קשר וקבלת SMS (לטיפול בפניה זו בלבד):
 
פרטי החשבון ממנו משולמת ההלוואה/ות לדיור: