ביצוע תשלומים מרחוק לפרויקט בנייה

ביצוע תשלומים מרחוק לפרויקט בנייה

בעקבות משבר הקורונה, התקבל אישור הממונה על חוק המכר, לבצע תשלומי רוכשים לחשבונות פרויקטים סגורים מרחוק, במקום באמצעות תשלום שובר בסניף.


כיצד עושים את זה?

רוכשים שהינם לקוחות בנק הפועלים:

יש להיכנס לחשבונכם באתר ולשלוח על פי ההנחיות:
  1. בקשה לתשלום שובר לטובת פרויקט בנייה
  2. צילום השובר (לאחר שמולאו פרטי הרוכשים וסכום התשלום)
  3. צילום של מסמך מזהה (ת.ז / רישיון נהיגה)
 

רוכשים שאינם לקוחות בנק הפועלים:

עליכם לפנות לבנק בו אתם מנהלים את חשבונכם, ולבקש שיאפשרו לכם תשלום שובר מרחוק.
 

חשוב לדעת

  • אם התשלום מבוצע באמצעות הון עצמי ולא באמצעות משכנתא, עליכם לשלוח את צילום השובר + צילום תעודת זהות / רישיון נהיגה גם לממונה על חוק המכר בדואר אלקטרוני, לכתובת: dira@moch.gov.il.
  • לקוחות בנק הפועלים, אשר מבקשים לשלם שובר מכספי משכנתא, יש לפנות אל יועץ המשכנתאות בסניף.
  • אנו נדאג לקלוט את התשלומים במערכות הבנק, ולהפיק ערבויות חוק מכר.
  • במידה ויופקדו כספים לחשבון הליווי שלא באמצעות תשלום שובר, נהיה רשאים להחזיר את הכספים למפקיד.