חוק נתוני אשראי

חוק נתוני אשראי

בחודש אפריל 2019 נכנס לתוקף "חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016", במסגרתו הוקם מאגר נתוני אשראי מרכזי לגבי לקוחות פרטיים (לא תאגידים) שינוהל על ידי בנק ישראל.


החוק החדש נחקק במטרה להגביר את התחרות בשוק ההלוואות, שכן כיום, עיקר המידע אודות הלקוחות, כגון כושר החזר הלוואות שלהם ורמת הסיכון אותה בחרו, מנוהל בנפרד על ידי כל בנק עבור לקוחותיו בלבד.
הקמת המאגר החדש, המכיל נתונים רבים שיתמכו בקבלת החלטת אשראי נבונה ללקוח פרטי, תאפשר לנותני האשראי הפועלים במשק להתאים את מוצרי האשראי הפיננסיים ללקוח בצורה אישית וטובה יותר. 

לשם בחינת בקשת אשראי הבנק יבקש לעיתים לפנות לקבל נתונים ממאגר נתוני האשראי אשר יסייעו בקבלת ההחלטה. הבנק יכול לבקש מלשכת האשראי לקבל דו"ח אשראי (בהסכמת הלקוח) או חיווי אשראי. לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי הכלולים לגבי הלקוח במאגר, ותשיב תשובה לבנק. 

כדי לקבל חיווי אשראי על הבנק ליידע את הלקוח על כוונתו לפנות לקבלת החיווי.

להלן נוסח ההודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:
הבנק מתכוון לקבל חיווי אשראי מלשכת אשראי שישמש לבחינת בקשתכם. חיווי האשראי יציין אם קיימים נתוני אשראי, המעידים באופן מובהק על אי עמידה בפירעון תשלומים. לצורך כך, לשכת האשראי תפנה למאגר המצוי בבנק ישראל, לקבלת נתוני האשראי לגביכם.


فيما يلي نصّ الإشعار بشأن تلقّي بيانات الائتمان

ينوي البنك الحصول على بيانات الائتمان من دائرة الائتمان لاستخدامها عند معالجة طلبكم. تعرض بيانات الائتمان معطيات الائتمان إن وجدت، والتي تشير بشكل واضح إلى عدم القدرة على تسديد الدفعات. لهذا الغرض، تتوجّه دائرة الائتمان إلى قاعدة البيانات المتوفّرة في بنك إسرائيل للحصول على بيانات الائتمان الخاصة بكم.