חוק נתוני אשראי

בחודש אפריל 2019 נכנס לתוקף "חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016", במסגרתו הוקם מאגר נתוני אשראי מרכזי לגבי לקוחות פרטיים (לא תאגידים) שינוהל על ידי בנק ישראל.
החוק החדש נחקק במטרה להגביר את התחרות בשוק ההלוואות, שכן כיום, עיקר המידע אודות הלקוחות, כגון מצבם הפיננסי, כושר החזר הלוואות שלהם ורמת הסיכון אותה בחרו, מנוהל בנפרד על ידי כל בנק עבור לקוחותיו בלבד.
הקמת המאגר החדש, המכיל נתונים רבים שיתמכו בקבלת החלטת אשראי נבונה ללקוח פרטי, תאפשר לנותני האשראי הפועלים במשק להתאים את מוצרי האשראי הפיננסיים ללקוח בצורה אישית וטובה יותר.