הלוואה ללקוחות כל הבנקים
הלוואה ללקוחות כל הבנקים

עדיין לא לקוחות בנק הפועלים?

עדיין לא לקוחות בנק הפועלים?

הלוואה דיגיטלית ללקוחות כל הבנקים עד 50,000 ₪

הלוואה דיגיטלית ללקוחות כל הבנקים עד 50,000 ₪


שלבי הגשת הבקשה 

לפני שמתחילים חשוב לוודא שיש לך צילומי תעודת זהות ותעודה מזהה נוספת
התהליך מיועד ללקוחות ללא חשבון בבנק הפועלים

הלוואה דיגיטלית, נוחה וגמישה
אייקון
הלוואה עד 50,000 ש"ח
אייקון
הכל דיגיטלי, בלי להגיע לסניף
אייקון
החזר של 3-72 תשלומים חודשיים

חשוב לדעת

הסכמה למסירת מידע - מידע שיימסר על ידך במסגרת בקשה זו ישמש לצורך הטיפול בה ו/או למתן ההלוואה על ידי הבנק או מי מטעמו, על פי כל דין.
מסירת המידע כפופה להסכמתך, נחוצה לצורך הטיפול בבקשת ההלוואה, ולא חלה עליך חובה חוקית למסור אותו. בחירתך להמשיך בתהליך מהווה הסכמה מצדך למסירת המידע כאמור.
 
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • יובהר כי אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לפתיחת חשבון, למתן ההלוואה ולהעברת הכספים. כל אלה כפופים לתנאי הבנק ולכל דין
  • לפני הגשת בקשת ההלוואה כדאי לבדוק האם באפשרותך לעמוד בהחזרי ההלוואה, והאם ההלוואה המבוקשת מתאימה לך. לצורך כך יש לקחת בחשבון הן הכנסות והן הוצאות והתחייבויות קיימות ו/או עתידיות
  • ההלוואה אינה מיועדת לשמש כהלוואה לרכישת או חכירת נכס או לבניה הרחבה או שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית מגורים או זכות בדירת מגורים בדמי מפתח ו/או לפירעונה של הלוואה למטרה כאמור לעיל
  • ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית משתנה בשיעור של פריים + 1.5% ועד פריים + 10%, המהווה ריבית נומינלית שנתית בשיעור של 3.35% ועד 11.85% נכון לתאריך 01.05.2022

שאלות ותשובות

התהליך כולל 3 שלבים עיקריים:
  1. הגשת בקשה להלוואה וקבלת אישור עקרוני – במסגרת שלב זה נבקש ממך פרטים אישיים כדי שנוכל לזהות אותך ולבחון את הבקשה. אם יתקבל אישור עקרוני, נעדכן אותך כבר בשלב זה ונבקש ממך לבחור חשבון בבעלותך שאליו יועבר הכסף.
  2. פתיחת חשבון ללא עמלות לצורך ההלוואה. בנקאי ייצור איתך קשר לצורך פתיחת החשבון בשיחת וידיאו.
  3. לאחר פתיחת החשבון ואישור תנאי ההלוואה הכסף יועבר אליך, לחשבון שבחרת.
הלוואה ללקוחות כל הבנקים מיועדת לאזרחי ישראל שהם גם תושבי ישראל מעל גיל 21
כן. לקוחות שלא מנהלים חשבון בבנק הפועלים יכולים להגיש בקשה בתהליך זה. 
לקוחות בנק הפועלים שמעוניינים להגיש בקשה להלוואה מוזמנים לפנות דרך האתר או אפליקציית הבנק
 
ניתן לבקש הלוואה לכל אחת מהמטרות המופיעות בתהליך: יציאה לחופשה, מימן לימודים, חגיגת אירוע, תשלום הוצאות שוטפות, קניית רכב, קניית מוצר. ההלוואה אינה מיועדת למטרות דיור, כלומר, אינה מיועדת לשמש לרכישה או לחכירה של נכס או לבנייה, להרחבה או לשיפוץ של דירת מגורים, לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או זכות בדירת מגורים בדמי מפתח ו/או לפירעונה של הלוואה לאחת ממטרות אלו.
לא, בתהליך זה אין צורך בערבים או בביטחונות.
האישור תקף במשך 10 ימים ממועד קבלתו, במהלכם ניתן יהיה לקבל את ההלוואה בתנאים שאושרו, ובלבד שלא התקבל בבנק מידע שיש בו כדי למנוע את מתן ההלוואה.
כספי ההלוואה יועברו לחשבון שבחרת לאחר שבקשת ההלוואה תאושר במהלך שיחה עם בנקאי. לרוב אפשר יהיה לראות את הכסף בחשבון ביום העסקים שלאחר ההעברה.

הלוואה ללקוחות כל הבנקים מאפשרת לפרוס את החזר ההלוואה לתשלומים של 3-72 חודשים.

כן, יש צורך לפתוח חשבון, אבל חשוב לדעת שמדובר בחשבון לצורך הלוואה, ללא עמלות.
לא תהיה לך אפשרות לבצע בחשבון זה פעולות שאינן קשורות בהלוואה.
כן. אם בקשת ההלוואה תאושר, תהיה לך אפשרות לקבל את הכסף לכל חשבון בנק בישראל שנמצא בבעלותך.
פתיחת חשבון בבנק הפועלים דרושה לצורך ניהול ההלוואה.
חשבון זה משמש לצורך הלוואה זו בלבד. כדי לנהל חשבון עו״ש רגיל, יש לפתוח חשבון חדש בתהליך דיגיטלי מהיר באמצעות אפליקציית פועלים OPEN או באמצעות פנייה לאחד מסניפי הבנק. 
כדי שהבנקאי יוכל לקיים איתך שיחת וידיאו, עליו לזהות אותך באמצעות תעודת זהות ותעודה רשמית תקפה נוספת של מדינת ישראל, שמוצגת בה תמונה שלך ומופיעים בה שמך, מספר תעודת הזהות שלך ותאריך הלידה שלך. למשל רישיון נהיגה, תעודת חוגר או דרכון.
לצורך תשלום החזרי ההלוואה, יש להקים הרשאה לחיוב חשבון עבור בנק הפועלים, בחשבון שאליו בחרת לקבל את כספי ההלוואה.
הרשאות לחיוב חשבון מאפשרות למוסדות הרלוונטיים לחייב את החשבון שלך עבור מים, חשמל, ארנונה וכיו״ב. במקרה הזה, הרשאה לחיוב החשבון תאפשר לבנק הפועלים לחייב בהחזרי ההלוואה את החשבון שבחרת.
לרוב יש אפשרות להקים הרשאה לחיוב דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של הבנק שבו מנוהל החשבון. בדרך כלל יש ללחוץ על "עובר ושב" ואז לחפש את האפשרות "הרשאה לחיוב חשבון". 
במסגרת הקמת ההרשאה בחשבון יש להקליד את קוד המוסד של בנק הפועלים – 900. לא חובה להקליד מספר אסמכתה.
 
ניתן לבצע פירעון מוקדם של כל ההלוואה או של חלק ממנה גם לפני סוף תקופת ההלוואה, באמצעות שיחה עם בנקאי בסניף או במוקד ׳פועלים בטלפון׳ ב-2407*. פירעון מוקדם של הלוואה זו אינו כרוך בעמלות פירעון או בעלות אחרת. האפשרות לבצע פירעון מוקדם כפופה לתנאי הסכם ההלוואה ולהוראות כל דין.
במקרה כזה יש להגיש בקשה לסגירת חשבון דרך האתר או דרך בנקאי ב-2407*. בכל מקרה, החשבון החדש יהיה חסום, לא תהיה בו כל פעילות והוא לא יחויב בעמלות. 
אם עדיין לא קיימת את שיחת הוידיאו לצורך פתיחת החשבון, ניתן לפנות לבנקאי ב-2405*