לקוחות כל הבנקים
הלוואה לוקחים ממקצוענים

 

לקוחות כל הבנקים
הלוואה לוקחים
ממקצוענים

 חדש מהמקצוענים של בנק הפועלים!
הלוואה ללקוחות כל הבנקים עד 250,000 ₪ בפריסה נוחה של עד 100 תשלומים.

אייקון
תהליך מהיר
אייקון
בלי לצאת מהבית
אייקון
ללא ערבים ופטור מדמי טיפול

לקוחות בנק הפועלים? 
לוקחים הלוואה בדיגיטל 

עדיין לא לקוחות בנק הפועלים? 
השאירו לנו פרטים והמקצוענים שלנו ישמחו לחזור אליכם בהקדם בנושא הלוואה בבנק הפועלים

יש להזין מס' ת.ז. תקין כולל ספרת ביקורת
תמונה

חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
  • מתן ההלוואה כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. 
  • תנאי ההלוואה ייקבעו על פי נתוני החשבון במועד בקשת ההלוואה. 
  • ללקוחות שאינם מנהלים חשבון בבנק הפועלים, קבלת ההלוואה מותנית, בין היתר, בפתיחת חשבון בבנק ו/או ניוד החשבון. 
  • אין באמור הצעה ו/או התחייבות לפתיחת חשבון ו/או למתן ההלוואה.
  • הלוואה לא צמודה, בריבית משתנה לפי פריים, החל מ פריים + 1.5% ועד ל פריים + 9.8% המהווה נכון ליום 31.5.22 ריבית שנתית  מתואמת בשיעור של  3.82% ועד ל-  12.7% ניתן לבקש עד ליום 14.07.22. 
  • לקוחות חדשים, לקוחות ללא חשבון בבנק ו/או חשבון שנפתח ב-3 החודשים הקודמים יכולים לבקש הלוואה עד לסך של 250,000 ₪ או עד פי 10 ממוצע המשכורות נטו, כשהוא מחושב לפי 3 החודשים שקדמו למועד בקשת ההלוואה, לפי הנמוך מבניהם.