פירעון מוקדם של המשכנתא (מלא/חלקי)

פירעון מוקדם של המשכנתא (מלא/חלקי)


מעוניינים לבצע פירעון משכנתא?

החיים הם דינמיים, ובהחלט ייתכן שכבר במהלך תקופת ההלוואה תצליחו לצבור סכום כסף שיאפשר לכם לבצע פירעון מלא או חלקי של המשכנתא עוד לפני סיומה. 

החדשות הטובות הן שפירעון מוקדם הוא אפשרי. עם זאת, חשוב לדעת שבסוגי הלוואות מסוימים, יהיה עליכם לשלם עמלות פירעון מוקדם וצריך תמיד לשקול את הכדאיות הכלכלית של הפירעון.  


עמלות פירעון מוקדם

פירעון מוקדם של הלוואה לדיור (למעט הלוואת זכאות מהמדינה) מותנה בתשלום עמלות שונות, בהתאם לצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור) התשס"ב-2002.

לקוחות הבנק שיבצעו החל מה-15.4.2019 פירעונות מוקדמים של הלוואה לדיור, זכאים לפטור מתשלום עמלה תפעולית (כיום בשיעור של 60 ₪) לתקופה מוגבלת, עד להודעה חדשה של הבנק. פטור זה ניתן במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין. תוקף ההטבה הוא עד מימוש סכום הטבה כולל של 1,680,000 ₪. מובהר, כי אין באמור לגרוע מתשלום עמלות אחרות בהתאם להסכמים עם הבנק.

חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • בכפוף לתנאי הבנק ולכל דין.