תשלומי המשכנתא השוטפים

תשלומי המשכנתא השוטפים

חיים עם המשכנתא

עכשיו, כשכבר יש לכם משכנתא, הנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת:


מהו מועד החיוב החודשי בו עליכם לשלם את המשכנתא?

יום התשלום בכל חודש יהיה אחיד לכל רכיבי המשכנתא. תוכלו לבחור שיום החיוב החודשי בהלוואות בשקלים חדשים יהיה ב- 1, 10 או 15 לחודש, לפי מה שיסוכם ביניכם לבין הבנק.


איך משנים את מועד החיוב החודשי של המשכנתא?

אחת לארבע שנים, למשך ארבעה חודשים, תוכלו לפנות אל הבנק בבקשה לשנות את מועד החיוב החודשי (למשל, לעבור ממועד פירעון ב-1 לכל חודש ל-10 לכל חודש). לביצוע השינוי והחתימה על הטפסים הרלוונטיים, יש לפנות ליועץ משכנתאות בסניף.
השירות כרוך בתשלום עמלה על פי תעריפון העמלות של הבנק.


איך משנים את פרטי החשבון לחיוב בהוראת הקבע?

לשינוי פרטי החשבון, עליכם לפנות לסניף הבנק בו מתנהל החשבון שאליו אתם מעוניינים להעביר את חיוב המשכנתא, ולבקש להקים בחשבון הרשאה לבנק הפועלים כמוטב (קוד מוסד 812).


הנחיות למילוי ושליחת טופס הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון:

  • לציין על גבי טופס הבקשה את פרטי החשבון החדש
  • לוודא שמספר הזהות של הלווה הראשי במשכנתא מופיע בטופס 
  • לחתום על הטופס 
  • לאשר את ההרשאה בסניף בו מנוהל החשבון החדש
  • לשלוח את הטופס החתום והמאושר לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות ברחוב הנגב 11 ת.ד 36002 ת"א מיקוד 6136
לקבלת טופס הבקשה ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2401* או להדפיס את הקובץ המצורף להלן.

לקוחות בנק הפועלים?

תוכלו להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט, ללא צורך בהגעה לסניף.


חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • האמור הינו מידע כללי וחלקי. לקבלת מידע נוסף אתם מוזמנים לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2401*. 
  • בכפוף לאישור הבנק ולתנאיו ולכל דין.