UP לניהול תקציב


הכירו את ה- UP לניהול תקציב המאפשר לכם לקבל תמונה מקיפה של ההוצאות וההכנסות שלכם

  • מנהלים את התקציב במקום אחד ובמבט רחב
  • ניתוח ההוצאות החודשיות בהשוואה לאחרים בעלי מאפיינים דומים לשלכם
  • כדי להיות עם יד על הדופק בניהול התקציב, מציבים יעדים שמתאימים לסגנון החיים שלכם

למידע נוסף


כיצד מצטרפים?

פשוט וקל. באתר הבנק