UP control

UP control


חשבון הסלולר או החשמל "קפץ"?

הכירו את שירות UP Control, שיעדכן אתכם ב- sms על חריגות בסכומי החשבונות והתשלומים הקבועים:

שירות UP Control מסייע לזהות בזמן אמת חיובים ותשלומים חריגים בחשבון - בכרטיסי אשראי בנקאיים, בעו"ש ובהרשאות לחיוב חשבון. השירות מאפשר קבלת התרעות SMS לטלפון הנייד כבר במועד החיוב הראשון בו נמצאה חריגה.
ברגע שיתקבל חיוב ראשון  או חריגה באחד השירותים הכלולים ב- UP Control תקבלו על כך sms ותוכלו לוודא שהתחלתם לקבל את השירות.
 

עלות השירות:

  • 9 ₪ בחודש 
  • השירות יינתן ללא עלות ל-3 חודשים מתאריך בו הצטרף לראשונה אחד מבעלי החשבון לשירות

איך מצטרפים?

באתר, באפליקציית הבנק ובסניפים
 

חשוב לדעת

  • התשלומים הקבועים הכלולים בשירות יוגדרו על ידי הבנק. כל האמור לעיל הינו בהתאם לתנאי הסכם ההצטרפות המלאים.