פועלים באחריות תאגידית


השאיפה לפעול לשגשוגם ולרווחתם של אנשים, עסקים וקהילות, משמשת עבורנו ככוח מניע.

אנו מבינים שבהיותנו המוסד הפיננסי המוביל בישראל, יש לנו השפעה כלכלית, חברתית וסביבתית נרחבת ומשמעותית, אשר מעצימה עוד יותר את אחריותנו כלפי החברה הישראלית.
אחריות זו מחייבת אותנו לוודא כי במקביל לערך הכלכלי הישיר הנובע מפעילותנו העסקית השוטפת, תצמיח העשייה שלנו ערך מוסף משמעותי הן עבור לקוחותינו והן עבור הציבור הרחב, תוך קידום ערכים חברתיים וסביבתיים.
ההכרה בעשייה החברתית הענפה שלנו באה לידי ביטוי, בין היתר, במובילות בדירוגי תחום האחריות התאגידית בארץ ובעולם. הבנק ממוקם בדירוג הגבוה ביותר במדד מעלה הישראלי (פלטינה+), ומדורג בעשירון העליון של מדד האחריות התאגידית של בלומברג ו-MSCI בסקטור הבנקים.

פועלים באחריות – 2019 במספרים

פועלים באחריות – 2019 במספרים


פועלים למען החברה והקהילה
 • 43.9 מיליון ₪ סך ההשקעות של הבנק למען הקהילה
 • 10 מיליון ₪ נתרמו באמצעות אפליקציית bit למגוון עמותות ומטרות חברתיות
 • 161,110 שעות התנדבות של עובדי הבנק לטובת הקהילה

פועלים באחריות לטובת הלקוחות
 • 2.5 מיליון לקוחות
 • 215 סניפים בפריסה ארצית, 40% מהם נמצאים בפריפריה
 • 1,210 בנקטים ומכשירים לשירות עצמי, מונגשים ופרוסים בכל רחבי הארץ, 45% מהם נמצאים בפריפריה

פועלים לצמיחה והכללה פיננסית
 • מעל 20 אלף משתתפים בסדנאות של "המרכז לצמיחה פיננסית" שמיועדת לציבור הרחב וללא עלות
 • 30 אלף לקוחות אזרחים ותיקים קיבלו ידע, כלים ומיומנויות לרכישת כישורים דיגיטליים
 • מקום ראשון במערכת הבנקאית בקידום העסקים הקטנים בישראל (עפ"י סקר "מרקטסט")
   
פועלים לשרשרת אספקה אחראית
 • 95% מהיקף הרכש של בנק הפועלים הינו מספקים הממוקמים ומעסיקים עובדים בישראל
 • 71% שיעור הספקים הקטנים והזעירים מתוך כלל הספקים
 • 3.69 מיליון ₪ היקף הרכש מספקים המעסיקים בעיקר עובדים עם מוגבלות

פועלים באחריות לקיימות סביבתית
 • 6.4 מיליארד ₪ היקף האשראי שניתן לפרויקטים המקדמים שמירה על הסביבה
 • 62 מיליון דפים נחסכים בשנה בזכות שמירת מסמכים באופן דיגיטלי וישרות "פועלים במייל"
 • 50% שיעור צמצום טביעת הרגל הפחמנית של הבנק בעשור האחרון