פועלים באחריות - ESG

פועלים באחריות - ESG

 

כארגון פיננסי מוביל, בנק הפועלים מהווה חלק בלתי נפרד מהכלכלה ומהחברה בישראל, ויש לו השפעה משמעותית על הסביבה והקהילה שבהן הוא פועל. מתוך אחריות זו, הבנק משלב שיקולים חברתיים, סביבתיים ושיקולי ממשל במסגרת פעילותו העסקית, לטובת כלל מחזיקי העניין. זאת, בין היתר, במטרה לתמוך בצמיחתה החברתית והכלכלית של מדינת ישראל ובמהלכים הגלובליים להתמודדות עם שינויי האקלים.

בנק הפועלים מדווח מדי שנה (מאז 2008) על פעילויות אלו במסגרת דוח אחריות תאגידית (דוח ESG) שנכתב על פי תקן ה-GRI הבינלאומי וברמת השקיפות המתקדמת. בנוסף, הבנק חתום על אמנת האו"ם UN Global Compact החל משנת 2010.
פעילות הבנק והשפעתו בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי באות לידי ביטוי מדי שנה בדירוגים גבוהים במדדי ESG מקומיים ובין-לאומיים, ומציבות את בנק הפועלים בשורה אחת עם בנקים מובילים בעולם בתחום. 

 

תמצית המדדים המרכזיים של הפעילויות שהוביל הבנק במהלך 2021 בהיבטי סביבה, חברה וממשל תאגידי:

E - למען הסביבה
Environment
S -למען החברה
Social
G - ממשל תאגידי
Governance