פועלים באחריות תאגידית


השאיפה לפעול לשגשוגם ולרווחתם של אנשים, עסקים וקהילות, משמשת עבורנו ככוח מניע.

אנו מבינים שבהיותנו המוסד הפיננסי המוביל בישראל, יש לנו השפעה כלכלית, חברתית וסביבתית נרחבת ומשמעותית, אשר מעצימה עוד יותר את אחריותנו כלפי החברה הישראלית.
אחריות זו מחייבת אותנו לוודא כי במקביל לערך הכלכלי הישיר הנובע מפעילותנו העסקית השוטפת, תצמיח העשייה שלנו ערך מוסף משמעותי הן עבור לקוחותינו והן עבור הציבור הרחב, תוך קידום ערכים חברתיים וסביבתיים.
ההכרה בעשייה החברתית הענפה שלנו באה לידי ביטוי, בין היתר, במובילות בדירוגי תחום האחריות התאגידית בארץ ובעולם. הבנק ממוקם בדירוג הגבוה ביותר במדד מעלה הישראלי (פלטינה+), ומדורג בעשירון העליון של מדד האחריות התאגידית של בלומברג ו-MSCI בסקטור הבנקים.

פועלים באחריות – 2020 במספרים

פועלים באחריות (ESG) – הישגים עיקריים בשנת 2020 

פועלים למען הסביבה E:

 • 10.6 מיליארד ₪ מימון פרויקטים לקידום סביבה ירוקה (אנרגיות מתחדשות, בנייה ירוקה, התפלת מים, מחזור פסולת) .
 • 284 מיליון ₪ אשראי סולארי - אשראי ייעודי ללקוחות פרטיים ועסקיים, להתקנת מערכות סולריות.
 •  58% שיעור צמצום טביעת הרגל הפחמנית של הבנק בעשור האחרון (צמצום של %6 בשנת 2020).

פועלים למען חברה S: 

 • 42.5 מיליארד ₪ יתרת ההלוואות והמשכנתאות המצטברת שהבנק אפשר ללקוחותיו להקפיא במטרה לסייע להם לצלוח את תקופת משבר הקורונה.
 • 5.7 מיליארד ₪ היקף האשראי שניתן לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים בתקופת משבר הקורונה, באמצעות הקרן להלוואות בערבות מדינה.
 • 4.6 מיליון הורדות של אפליקציית bit (ע"י לקוחות כל הבנקים), אפליקציית התשלומים המובילה בישראל.
 • 93% מהרכש שלנו הינו מספקים מקומיים ומכל רחבי הארץ.
 • 11.7% מהעובדים הינם מאוכלוסיות מגוונות.
 •  20,000 איש השתתפו בהרצאות ׳המרכז לצמיחה פיננסית׳ בשנת 2020. בנוסף, נרשמו מעל מיליון וחצי צפיות באתר.
 • 50.5 מיליון ₪ היקף ההשקעה החברתית של הבנק בשנת 2020.
 • 4,000 מעובדות ועובדי הבנק מתנדבים בקהילה.

ממשל תאגידי G:

 • 54% מהדרג הניהולי בבנק הן נשים.
 • מערך סייבר ואבטחת מידע מתקדם בהתאם לסטנדרטים המובילים בעולם.
 • - UN Global Compact הבנק חבר באמנת האו"ם משנת 2010.