פועלים באחריות תאגידית

השאיפה לפעול לשגשוגם ולרווחתם של אנשים, עסקים וקהילות, משמשת עבורנו ככוח מניע.

אנו מבינים שבהיותנו המוסד הפיננסי המוביל בישראל, יש לנו השפעה כלכלית, חברתית וסביבתית נרחבת ומשמעותית, אשר מעצימה עוד יותר את אחריותנו כלפי החברה הישראלית.
אחריות זו מחייבת אותנו לוודא כי במקביל לערך הכלכלי הישיר הנובע מפעילותנו העסקית השוטפת, תצמיח העשייה שלנו ערך מוסף משמעותי הן עבור לקוחותינו והן עבור הציבור הרחב, תוך קידום ערכים חברתיים וסביבתיים.
ההכרה בעשייה החברתית הענפה שלנו באה לידי ביטוי, בין היתר, במובילות בדירוגי תחום האחריות התאגידית בארץ ובעולם. הבנק ממוקם בדירוג הגבוה ביותר במדד מעלה הישראלי (פלטינה+), ומדורג בעשירון העליון של מדד האחריות התאגידית של בלומברג ו-MSCI בסקטור הבנקים.