פועלים למען צמיחת המשק

פועלים למען צמיחת המשק

בשנת 2018 ביצענו, באמצעות חברת הייעוץ הכלכלי BDO, ניתוח מעמיק של ההשפעות הכלכליות-חברתיות הנובעות מפעילות הבנק בישראל, לרבות ההשפעה על התמ"ג ועל התעסוקה.

הניתוח הכלכלי במחקר מתבסס על מודל אשר פותח על ידי הכלכלן זוכה פרס הנובל וסילי לאונטיף במתודולוגיה המקובלת והנפוצה ביותר בארץ ובעולם לבחינת ההשפעות הנובעות והכוללות של חברות וענפים על הכלכלה.  במחקר נאמדה ההשפעה הכלכלית של הבנק על התוצר ועל התעסוקה במשק בשנת 2018.