מלגות לחברה הערבית

מלגות לחברה הערבית

בנק הפועלים בחר להעניק מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית באמצעות מספר קרנות וארגונים חברתיים:
הסטודנטים מתנדבים בהקניית חינוך פיננסי למשפחות ונוער.
עמותת אמאנינא היא ארגון גג הבונה, מרכז ומתאם פעילויות בתחום התנדבות ומעורבות חברתית בחברה הערבית. העמותה היא יוזמה חדשה וייחודית שחרטה על דגלה קידום אחריות חברתית כתפיסת עולם בחברה הערבית.

מידע ורישום לקבלת מלגה באתר האינטרנט >
מלגות "הסטודנט הדרוזי תורם ונתרם" מיועדות לחיילים אשר השתחררו במהלך 3 השנים האחרונות, ולסטודנטיות הלומדות לתואר אקדמי באחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. הסטודנטים מתנדבים בקרב הקהילה הדרוזית בתחום החינוך הפיננסי. 

למידע ורישום לקבלת מלגה באתר האינטרנט >
 
מלגות פרויקט "השער לעתיד" מיועדות לסטודנטים מעוטי יכולת בעיר נצרת. הסטודנטים מתנדבים בקרב הקהילה בעיר ומקיימים הדרכות בתחום החינוך הפיננסי. 

למידע ורישום לקבלת מלגה ניתן לפנות בטלפון 04-6014824

למידע נוסף >
מלגות לסטודנטים מבאקה אל גרביה, מרקע סוציואקונומי נמוך לטובת קבלת תואר ראשון ושני בהוראה.

מידע ורישום לקבלת מלגה באתר האינטרנט >
 
מלגות לסטודנטים מרקע סוציואקונומי נמוך לקידום החינוך האקדמי היהודי-ערבי.

מידע ורישום לקבלת מלגה באתר האינטרנט >